Toezichthouder Groen

Geplaatst 7 dagen geleden

Het toezicht houden op de uitvoering van zowel doorlopende als eenmalige opdrachten (zoals bomen kappen en snoeien, onkruidbestrijding op de bestrating, groenonderhoud). In deze rol verantwoordelijk voor het resultaat van de uitvoering. Je onderhoudt contacten met zowel de opdrachtnemers als collega’s van de buitendienst en eventuele andere samenwerkingspartners. Hierbij ben je zakelijk en duidelijk naar de opdrachtnemers toe. Jij bent als medewerker het visitekaartje van de organisatie. Jij werkt nauw samen met de beleidsadviseur groen.

Je belangrijkste werkzaamheden:

  • Jij bent verantwoordelijk voor de voorbereidingen, uitvoering en nazorg van alle doorlopende en eenmalige opdrachten op het gebied van groen.
  • Jij beoordeelt de door aannemers geleverde (beeld)kwaliteit.
  • Jij stelt processen verbaal op van opneming en oplevering.
  • Jij voert de bestekadministratie.
  • Jij fiatteert termijnstaten.
  • Jij adviseert over aangevraagde kapvergunningen.

De opdracht valt binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte, wat verantwoordelijk is voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte in de drie gemeenten: wegen en verkeer, groen, recreatie, rioolbeheer, waterbeheer en integrale reconstructieprojecten. Binnen het cluster Groen werk je samen met je collega toezichthouder en 2 beleidsmedewerkers.

Vereisten / knock-outcriteria

Geen vakantieplannen in de periode van week 30 tot en met week 32

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Toezichthouder Groen of vergelijkbaar;
Een afgeronde opleiding op het gebied van groenvoorziening op minimaal MBO+ niveau;
Aantoonbare werkervaring met toezicht op basis van “Handboek Bomen”;
Aantoonbare werkervaring met relevante wet- en regelgeving, zoals UAV, RAW, beeldkwaliteit, Flora en Fauna, en veilig werken langs de weg;

Locatie: Blaricum

Start: 1-5-2019

Uren per week: 24

Duur: 4 maanden Optie op verl. 2*2 maanden

Graag reageren voor 23-4-2019 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te  zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.