Vacatures

Geplaatst 11 uur geleden

Aanvragen/uitgifte van reisdocumenten en rijbewijzen;Verstrekken van uittreksels uit de BRP en Burgerlijke Stand;Aanvragen van verklaringen omtrent het gedrag;Verwerken van aangifte van verhuizingen e...

Lees meer

We zijn op zoek naar Omgevingsmanager die verantwoordelijk is voor de verbinding met de externe omgeving om het project gerealiseerd te krijgen binnen de publiekrechtelijke enLees meer

Je vervult een belangrijke rol in het analyseren en vastleggen van vraagstukken m.b.t. de voorbereidingen van de fusie. Je bent in staat om proces- en informatieanalyse [‚...

Lees meer

Verstrekt informatie over sociale uitkeringen, wetten en regelingen;Beoordeelt en toetst aanvragen levensonderhoud op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz2004 op juistheid en volledigheid, ...

Lees meer

Geplaatst 19 uur geleden

Als verkeerskundige pak je zelfstandig diverse projecten op uit de mobiliteitsagenda, zorg je ervoor dat mobiliteit een stevig onderdeel is in ruimtelijke visies en adviseer jeLees meer

Geplaatst 19 uur geleden

Het (meehelpen) inrichten van processen en applicaties om de duurzame toegankelijkheid van informatie te borgen (informatiebeheer ‘by design’);Het ontwikkelen van innovatieve oplossingen v...

Lees meer

Geplaatst 19 uur geleden

Afhandelen aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand in het kader van de Participatiewet en IOAW. Afhandelen van heronderzoeken Participatiewet. Vereisten en Knock-Out Criteria hbo opleiding;Mi...

Lees meer

Geplaatst 19 uur geleden

Ontwikkelingen zoals de Wet VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving), de Omgevingswet en de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) vormen aanleiding om het huidige Westlandse VTH-beleid<...

Lees meer

Geplaatst 19 uur geleden

Wij zoeken een ervaren projectcontroller die naast ervaring in projectcontrol ook ervaring heeft in het door ontwikkelen van projectbeheersing. Je hebt naast actuele kennis op hetLees meer

Als beleidsadviseur Regionale Energiestrategie/Ruimtelijke Inpassing ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en de (strategische) advisering rondom de ruimtelijke vertaling en inpassing van de R...

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

De adviseur Bodem zet o.a. (complexe) bodem- en waterbodemonderzoeken en – saneringsplannen uit bij diverse adviesbureaus, stuurt de bureaus aan en beoordeelt de rapporten inhoudelijk. Aan

Lees meer

Het beoordelen en afhandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen voor:a. bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;b. tijdelijke, binnenplan...

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

We zoeken een vakinhoudelijke projectleider die sturing geeft aan projecten. Vanuit jouw ruime ervaring met de aansturing van civiel technische projecten begeleid je de diverse inhoudelijke

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

De afgelopen jaren is de implementatie van de Omgevingswet op programmatische wijze opgepakt. Er is veel voorwerk verricht, maar er moet nog veel gebeuren. Wij richten [‚Ä...

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

Samen met de collega’s van het team beheer je de gegevens in de Openbare Ruimte (BOR).Jouw focus ligt op het verwerken, beheren en beschikbaar stellen van […]

Lees meer