Vacatures

Geplaatst 4 uur geleden

Het adviseren over initiatieven van derden met betrekking tot stedenbouwkundige inpassing;Het formuleren van stedenbouwkundige kaders en randvoorwaarden;Het adviseren over en ontwerpen aan gemeentelij...

Lees meer

Begeleiden renovatieprojecten corporatiewoningen;Begeleiden sloop/nieuwbouwprojecten corporaties;Begeleiden transformatieprojecten;Begeleiden realisatie nieuwbouwprojecten;Begeleiden uitbreidingsproje...

Lees meer

Als Strategisch Financieel Adviseur ben je verantwoordelijk voor een helder P&C proces en de tijdige en kwalitatieve totstandkoming van Planning & Control producten (o.a. perspectienota en

Lees meer

Het vanuit het vakgebied vergunningverlening (mede) opzetten van het proces van de initiatieventafel die in de Omgevingswet een vooraanstaande rol krijgt;De implementatie van de initiatieventafel binn...

Lees meer

In het managementteam (bestaande uit een afdelingshoofd en vier adjunct afdelingshoofden) ben jij verantwoordelijk voor de teams Water, Milieu, Energie en Klimaat en op termijn RuimteLees meer

Je denkt strategisch na over kansen t.a.v. placemaking in Nieuw- Mathenesse en adviseert daarbij het kernteam Nieuw-Mathenesse. Je werkt de conceptvisie Placemaking Nieuw-Mathenesse verder uit. Vervol...

Lees meer

Geplaatst 1 dag geleden

Je werkt onder de vlag van de KrimpenWijzer. De KrimpenWijzer is de toegang tot alle hulpvragen van de inwoners. Binnen de KrimpenWijzer werk je samen met […]

Lees meer

Coördineren en instrueren van medewerkers (vast personeel, oproepkrachten en ingeleend personeel) en zorgt voor de fysieke inzet van middelen;Zorgt dat werkzaamheden op het juiste kwaliteitsniveau wo...

Lees meer

Geplaatst 1 dag geleden

Het project Vervangen Document Management Systeem heeft als doel de selectie, aanschaf, inrichting en implementatie van een VRU-breed Document Management Systeem (DMS). Het DMS moet hetLees meer

Geplaatst 1 dag geleden

Strategische advisering op het thema medezeggenschap op het hoogste ambtelijke en politieke niveauVertalen van de aandachtspunten van het onafhankelijk onderzoek naar de samenwerking tussen zeggenscha...

Lees meer

Geplaatst 1 dag geleden

Ten behoeve van de verdere professionalisering van de organisatie van de VRU, wordt een nieuw ESM-systeem geïmplementeerd, dat een groot aantal ondersteunende- en beheerprocessen ondersteunt. Vervang...

Lees meer

Geplaatst 1 dag geleden

Je begeleidt diverse onderzoeken rondom verkeersafwikkeling en verzorgt de bestuurlijke advisering en uitvoering ervan;Je adviseert in diverse projectteams bij planvorming van het binnenstedelijk gebi...

Lees meer

Je stuurt een team aan van inhoudelijk deskundigen van de deelnemende organisaties. Daarnaast zal een deel van het onderzoek door een externe partij worden uitgevoerd. Voor

Lees meer

Geplaatst 1 dag geleden

Binnen team Inkomen werken consulenten beheer en poortwachters.Vanwege de aankomende invoering van de TONK-regeling zoeken we tijdelijke versterking voor de duur van een jaar met deLees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

Je bent verantwoordelijk voor de locatie ontwikkelingen in diverse gebieden van de stad;Je houdt rekening met diverse belangen (bereikbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie en het voorzieningenniveau...

Lees meer