Projectleider voorbereiding en implementatie ZWB

Geplaatst 6 dagen geleden

De wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg (LV), Rijswijk (RW) en Zoetermeer uitgevoerd in een gemeenschappelijk regeling (GR DSW). LV en RW hebben aangegeven te willen stoppen met de GR. Zoetermeer wil haar activiteiten op het gebied van werk samenvoegen met de huidige activiteiten van de DSW in een nieuw te vormen Werkbedrijf in de vorm van een BV. LV en RW gaan inkopen bij dit nieuwe werkbedrijf.

Voor dit werkbedrijf wordt een organisatie inrichtingsplan (OIP) opgesteld. We zoeken een projectleider om dit OIP af te ronden en om vooruitlopend op een aan te stellen kwartiermaker de implementatie van het Werkbedrijf te starten.

Werkzaamheden betreffen:

Regie op en afronden van het OIP;

Verzorgen van het (bestuurlijk) besluitvormingsproces;

Het geven van leiding aan verschillende werkgroepen en de projectondersteuning;

Het realiseren van afstemming met programma Inkomen (werk en inkomen worden ontvlochten); het programma Ontwikkeling (aandacht voor vakdeskundigheid) , het afbouwspoor GR DSW, het bredere sociaal domein en betrokkenheid externe partners;

Het opstellen van een implementatieplan WB;

Het starten van de implementatie van het WB;

Regie en sturing op de planning en bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van de vormgeving van het WB;

Secretaris en adviseur van de bestuurlijke en ambtelijke stuurgroep; voorzitter van de ambtelijke projectgroep.

Vereisten / knock-outcriteria

Aantoonbare werkervaring als kwartiermaker/projectleider met oprichting en inrichting van een nieuwe rechtspersoon in de afgelopen 2 jaar;
 Aantoonbare werkervaring met een SW-bedrijf;
 Aantoonbare werkervaring met de participatiewet;
Aantoonbare werkervaring als programmamanager in de afgelopen 5 jaar;
Aantoonbaar kunnen schakelen op diverse borden (bestuur/directie/ambtelijke organisatie);
Aantoonbare werkervaring met complexe herstructurering vraagstukken binnen het sociaal domein beleidsterrein re-integratie;
Bekendheid met de (arbeidsmarkt) regio en de vraagstukken die spelen op het gebied van de participatiewet en sociale voorzieningen;

Locatie: Zoetermeer

Start: 1-9-2019

Uren per week: 28-32

Duur: 6 maanden Optie op verl. Ja 2*6 maanden

Graag reageren voor 18-7-2019 16:00 uur met CV (Word/PDF formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te  zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.