Programmamanager Omgevingswet

Geplaatst 4 dagen geleden

Je managet het programma en stuurt op programmadoelen, ontwikkeling en integraliteit;
Je werkt actief samen met de vele in- en externe stakeholders en zorgt voor goede ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming;
Je draagt zorg voor de voorbereiding van het stuurgroepoverleg;
Je bent opdrachtgever –gemandateerd door de stuurgroep- voor projecten die vanuit de opgave ‘invoering Omgevingswet’ zijn of worden opgestart;
Je faciliteert en stuurt het programmateam samen met de projectleider Omgevingswet;
Je draagt zorg voor het programmabudget, capaciteit, middelen, en bewaakt en stuurt op risico’s en integrale planning;
Je bewaakt de kwaliteit, samenhang en uniformiteit over de producten die worden opgeleverd en de programmakoers;
Je houdt rekening met een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact.

Vereisten en Knock-Out Criteria

Ervaring met programmatische sturing van de implementatie van de omgevingswet binnen een gemeentelijk instelling;
HBO opleiding;
5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar al programmamanagement in het ruimtelijk domein;
3 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening/toezicht/handhaving op gemeentelijk niveau;
5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar als adviseur voor college/portefeuillehouder en directie.

Locatie: Houten
Start: 2-11-2020
Uren per week: 24-32
Einde/Duur: 24 maanden Optie op verl.: Nee

Graag reageren voor 24-10-2020 9:00 uur met CV (Word/PDF formaat en in het
Nederlands, max. 4 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt,
inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.
Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:
Beschikbaarheidsdatum
Aantal uren per week beschikbaar
Uurtarief ex BTW, inclusief reiskosten woon-werk
Vakantieplannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.