Administratief medewerker Jeugd/Wmo

Geplaatst 2 weken geleden

Als backoffice medewerker ben je de spin in het web. Je ondersteunt de Wmo- en jeugdconsulenten van de dorpsteams door vakspecialistische werkzaamheden uit te voeren. Je geeft beschikkingen vorm en verwerkt deze in het digitale systeem. Je draagt zorg voor de administratie rondom de zorgcontracten met aanbieders van Wmo, jeugd en rondom het CAK en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Door alle ontwikkelingen in het vakgebied gaat het niet meer alleen om standaard werkzaamheden, maar ben je ook bezig met de meer bijzondere en complexe zaken.

Wat zijn je werkzaamheden?

Je verwerkt maatwerkvoorzieningen en je stelt beschikkingen op

Je beantwoordt telefonische vragen van consulenten en zorgleveranciers

Je verzorgt het berichtenverkeer met de verschillende instanties

Je verwerkt mutaties in het administratief systeem en verzorgt de afhandeling

Je informeert aanvragers, instanties en de dorpsteams over voorzieningen en financiële gegevens

Je signaleert knelpunten en draagt verbeterpunten aan

Je toetst en voert regelingen uit zoals Gehandicaptenparkeerkaarten en de Peuterregeling.

Vereisten / knock-outcriteria

Minimaal 1 jaar ervaring als backofficemedewerker Wmo/jeugd bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar.

Praktijkgerichte opleiding tot Consulent Wmo/Jeugd bestaande uit de volgende onderdelen:

Inleiding recht en overheidsorganisaties

Het plan van aanpak en beschikkingen en de Algemene wet bestuursrecht

Kaders privacywetgeving

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De Jeugdwet

Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening

Training vraagverheldering

Rapporteren en beschikken in de praktijk

Afbakening met andere wetten: Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet

Integrale benadering Wmo 2015 en Jeugdwet – assessment

Locatie: Doorn
Start: 2-3-2020
Uren per week: 24
Duur: 10 maanden Optie op verl. Ja 12 maanden

Graag reageren voor 27-2-2020 12:00 uur met CV (Word/PDF formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.
Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:
Beschikbaarheidsdatum
Aantal uren per week
Uurtarief ex BTW, inclusief reiskosten woon-werk
Vakantieplannen

Voor deze opdracht is het niet mogelijk om deze op ZZP basis in te vullen maar wel op payroll basis met Freelance contract.

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.