Vacatures

Geplaatst 2 dagen geleden.

Je bewerkt de archiefbestanden;Je bepaalt welke dossiers voor vernietiging in aanmerking komen;Je stelt vernietigingslijsten op;Je registreert in het archiefbeheerssysteem MAIS-Flexis. Vereisten en Kn...

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden.

Zaakgericht registreren van inkomende post en e-formulieren in ons document management systeem eDocs.Aanmaken zaakmappen voor gebruikers.Behandelen van vragen van collega’s (via TOPdesk of via de ma...

Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden.

Bevorderen van onderlinge afstemming en integrale samenhang van de programma’s, projecten en activiteiten binnen de programmering;Sturing en coördinatie van de programma(‘s) en projecten met name...

Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden.

Is verantwoordelijk voor de overall procescoördinatie, in nauw overleg met de portefeuillemanager, adviseur en met de collega’s van andere beleidsafdelingen;Analyseert belangen, weegt tegenstrijdig...

Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden.

We zijn op zoek naar een meewerkend voorman/-vrouw die tevens een verbeterslag kan maken in de professionalisering van het bestuurssecretariaat.Je draait mee in de dagelijkse werkzaamheden

Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden.

Het team Informatiebeheer & Gemeentearchief is verantwoordelijk voor het (analoge en digitale) informatiebeheer en archiefproces van de gemeente Zoetermeer. Als teammanager informatiebeheer ad int...

Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden.

In 2019 is een start gemaakt met de optimalisering van het Instoom-, Doorstroom-, Uitstroom (IDU) proces. Ter ondersteuning van dit project is gelijktijdig een Programma projectLees meer

Geplaatst 7 dagen geleden.

Je ondersteunt de verantwoordelijke project- of programmamanager bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van projecten of programma’s;Je fungeert als aanspreekpunt voor verschillende betrokke...

Lees meer

Geplaatst 7 dagen geleden.

Voor de gebiedsopgaven in de Beemster zijn dorpsontwikkelingsvisies opgesteld die een projectmatig vervolg vragen. Daarnaast wordt de projectmanager ingezet op de ontwikkeling van tijdelijke woningen ...

Lees meer

Geplaatst 7 dagen geleden.

Voorbereiden, toezicht/ directievoering op Duurzaam Veilig projecten;Uitvoeren van geplande integrale projecten in de buitenruimte;Plantoetsing. Vereisten en Knock-Out Criteria HBO opleiding.Meer dan ...

Lees meer

Het registreren van vrij inzetbare voorzieningen (zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, begeleiding, vervoersvoorzieningen etc) in het klantvolgsysteem;Het verwerken van besluiten en beschikk...

Lees meer

Als consulent in het Meer-team heb je een regierol en zet je je systematisch in voor duurzame oplossingen en maatwerk bij complexe zorgproblematiek. Hierbij wordt uitgegaan

Lees meer

Geplaatst 1 week geleden.

Als Bedrijfsmaatschappelijk werker ben jij de verbinding met de organisatie als het gaat om ziekte, conflicten, uitval, werkdruk of problemen in de privésfeer. Voor jou geldt:Lees meer

Geplaatst 1 week geleden.

Samen met de projectmanager verantwoordelijk voor het beheersen van projecten op alle GROTIK aspecten (Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit).Als projectbeheerser stuur je op het ...

Lees meer

Aansturing projectorganisatie;Opstellen projectdocumentatie (waaronder PvA en inkoopstrategie, i.o.m. interne stakeholders);Ophalen en vastleggen inkoopbehoefte, resulterend in PvE en aanbestedingslei...

Lees meer