Professionals in detachering

Coördinator jaarrekening

Coördinator jaarrekening

Startdatum: 29-07-2024

Als coördinator van de jaarrekening speel je een essentiële rol bij het begeleiden, het coördineren van het proces van de jaarrekening en de controle door onze externe accountant. Daarnaast vervul je een belangrijke rol in het verbeteren van de financiële processen om de doorlooptijd te verbeteren en kwaliteit te verhogen.

Werkzaamheden

Coördineren en faciliteren van het proces van de jaarrekening en controle door de externe accountant. Zorgen dat de benodigde informatie voor de jaarrekening tijdig en volledig beschikbaar is. Uitvoeren van een kwaliteitstoets op de aangeleverde informatie en gegevens om de betrouwbaarheid en volledigheid ervan te waarborgen. Samenwerken met verantwoordelijken in de domeinen om de benodigde informatie te verzamelen. Begeleiden van het bestuurlijke traject, inclusief het organiseren van hoor- en wederhoor met betrekking tot de bevindingen van de accountant. Voorbereiden en voeren van bestuurlijke besprekingen over de jaarrekening en de bevindingen van de accountant. Doorleiden van het accountantsverslag naar het College van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Het formuleren van verbetervoorstellen om doorlooptijd en kwaliteit te verbeteren, waarbij je een actieve rol vervult samen met de financials om deze voorstellen ook daadwerkelijk te realiseren.

Opleidingen

HBO opleiding;

Ervaring

Minimaal 5 jaar ervaring als eindverantwoordelijke in een Financiële functie; Aantoonbare werkervaring als Coördinator jaarrekening binnen een Provinciale overheid in de afgelopen 5 jaar; Minimaal 8 jaar ervaring als eindverantwoordelijke in een financiële functie. (voorkeur) Minimaal 2 jaar ervaring met de coördinatie van het jaarrekening proces binnen een Provincie of gemeente. (voorkeur)

Skills

Kwalificaties

Je bent een resultaatgerichte professional met uitstekende coördinatie- en communicatievaardigheden. Je hebt ervaring met het begeleiden van het proces van de jaarrekening en beschikt over de nodige financiële en bestuurlijke kennis. Je bent in staat om effectief te werken met externe accountants en diverse belanghebbenden binnen de provinciale organisatie.

Solliciteer direct

Graag reageren voor 15-7-2024 12:00 uur met CV in Word/PDF formaat in het Nederlands, max. 5 pag. en 2 ref.
Tevens graag vermelden: Beschikbaarheid en uurtarief inclusief reiskosten woon-werk.

Vragen over deze vacature?

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Bel naar +31180311902 of stuur een mail naar info@szconsultancy.nl.