Vacatures

Als Strategisch Financieel Adviseur ben je verantwoordelijk voor een helder P&C proces en de tijdige en kwalitatieve totstandkoming van Planning & Control producten (o.a. perspectienota en

Lees meer

Geplaatst 1 dag geleden

Je werkt onder de vlag van de KrimpenWijzer. De KrimpenWijzer is de toegang tot alle hulpvragen van de inwoners. Binnen de KrimpenWijzer werk je samen met […]

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

Taken en Processen, gericht op de harmonisatie van belastingprocessen;Juridisch en Bestuur, gericht op de harmonisatie van belastingverordeningen;Communicatie, gericht op de interne en externe communi...

Lees meer

Het inregelen van lokaal contractmanagement voor buiten gecontracteerde zorg en daarmee werkafspraken maken met de zorgaanbieder over de verantwoording en prestatielevering. Periodiek opstellen van ma...

Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden

Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en beoordelen van kostenramingen van bouwkundige projecten van de initiatiefase tot en met de uitvoeringsfase.Het gaat hierbij om Prijsindrukramingen en

Lees meer

Jouw werkzaamheden betreffen het ondersteunen van de senior beleidsadviseur met de algemene uitvoering en begeleiding van projecten, waarbij jij specifiek gevraagd wordt om de financiële kant

Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden

Coördineren en leveren van bijdrage van Kadernota 2022, voorjaarsrapportage 2021 en begroting 2022;Coachen en inwerken van nieuwe medewerker;Opstellen paragraaf covid voor jaarstukken 2020;Actualiser...

Lees meer

Geplaatst 5 dagen geleden

Je gaat de huidige twee salarisadministrateurs ondersteunen met de werkzaamheden die nodig zijn rondom de reguliere salarisverwerking per maand. Omdat we bezig zijn met een aanbestedingLees meer

Geplaatst 1 week geleden

Projectleider van het nieuwe project procesbeheer;Visie ontwikkelen voor procesbeheer binnen gemeente Veenendaal;Plan van aanpak procesbeheer opstellen voor de gemeente Veenendaal;Uniforme methodiek e...

Lees meer

Geplaatst 1 week geleden

Invulling geven aan de aanbevelingen van de accountant;Invulling geven aan en inrichten van de 1e lijncontroles voor Sociaal Domein (nadruk op MO uitvoering en MO beleid) ...

Lees meer

het uitwerken, beschrijven en implementeren van het intakeproces van het RIT en daarbij komen tot genoemd kostenverhaal bij bovenwijkse voorzieningen en tot intentie- en anterieure overeenkomsten

Lees meer