Vacatures

Geplaatst 1 dag geleden

Verricht de intake en behandeling van complexe WABO en eventueel samenhangende (APV) vergunningsaanvragen;Het voeren van overleg hierover met interne en externe partners;Zorgt voor voortgangs- en case...

Lees meer

Het organiseren van de kernprocessen van Ruimte voor de stad: Kernteams, Teams, Stuurgroepen.Meedenken over de inhoud en de richting van het programma Ruimte voor de Stad.HetLees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

Werkzaamheden Testcoördinator (per Stadsdeel en finaal voor de DMB):Organiseren van workshops (Xillio, FB, SAA, ICT, Gebruikers) tbv: – Bronanalyse (oude VTH apps K2, Documentum, Squit, Decos,<...

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

In overleg met je opdrachtgever geef je vorm aan jouw projectopdracht. Jij zorgt ervoor dat civieltechnische projecten integraal worden aangepakt volgens principes van het projectmatig werken.

Lees meer

Geplaatst 3 dagen geleden

jaarprogramma gebouwonderhoud 2022 opstellen;inkoop en aanbestedingen voor 2022;budgetteren;MJOP’s bijwerken / actualiseren waar nodig (eventueel ook automatiseringsprogramma hiervoor (laten) aansch...

Lees meer

Geplaatst 3 dagen geleden

In overleg met je opdrachtgever geef je vorm aan jouw projectopdracht. Jij zorgt ervoor dat bouwkundige projecten integraal worden aangepakt volgens principes van het projectmatig werken.Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden

Opstellen van watertoetsen als onderbouwing van (ruimtelijke) plannen;Adviseren en rapporteren over de ruimtelijke impact van (grond)watermaatregelen, in samenspraak met de ruimtelijk ontwerpers. Onde...

Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden

De projecten waaraan je werkt kunnen variëren van een damwandberekening tot een geotechnisch advies voor een grote gebiedsontwikkeling. Je bent vaak vanaf de initiatiefase tot enLees meer

Geplaatst 4 dagen geleden

Het adviseren van de manager Contractzaken betreffende contractzaken bestaande uit o.a. aanbestedingsprocedures, bouwcontracten, proceseisen, contractbeheersing, formele correspondentie, toetsresultat...

Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden

Het team Projecten (voormalig Ingenieursbureau) is verantwoordelijk voor het projectmatig voorbereiden en realiseren van civiel- en cultuurtechnische projecten binnen de openbare ruimte in de gemeente...

Lees meer

Geplaatst 5 dagen geleden

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk bij de uitvoering van civiele projecten en je toetst de afspraken die gemaakt zijn met de […]

Lees meer

Het namens het afdelingshoofd verzorgen van dagelijkse aansturing van het cluster beleid en regie (12 mensen)Eerste adviseur voor beleid en beheerzaken richting bestuur. Trekker van integrale

Lees meer

Je bent verantwoordelijk voor de regie van alle belangrijke beheerprocessen in de Plan-Do- Check-Act cycli, waaronder inspecteren/ schouwen, opstellen maatregelplannen, uitvoering, verantwoording en e...

Lees meer

Geplaatst 5 dagen geleden

Je bent betrokken als adviseur bij het ontwerp en voert gesprekken over de inpassingen van kabels en leidingen in de ondergrond. Je weet technische eisen en […]

Lees meer

Geplaatst 5 dagen geleden

Ruimtelijke initiatieven mogelijk maken door het begeleiden van ruimtelijke procedures van aanvraag tot beschikking.Toetsen van ruimtelijke initiatieven aan gemeentelijk beleid en beleid van andere ov...

Lees meer