Vacatures

Als projectleider coördineer jij namens de gemeente alle activiteiten boven- en ondergronds ten behoeve van dit project. Dit betekent concreet dat je ervoor zorgt dat er ...

Lees meer

HDSR voert een aantal IPM-gestuurde, grote projecten uit. Eén van die projecten gaan over regionale waterkeringen (RWK). Daarmee staan we voor een mooie opgave! Voor IPM-teamLees meer

Geplaatst 4 dagen geleden.

Het zelfstandig uitwerken van het schetsontwerp in een 3D t.b.v. een voorlopig en definitief ontwerp en uiteindelijk bestek;Afstemming met het projectteam;Maken van tekeningen ten behoeve van

Lees meer

Ontwikkelen van bestemmingsplannen, inclusief de bewaking van de procesgang van die bestemmingsplannen.Begeleiden van externe bureaus bij de totstandkoming van bestemmingsplannen.Begeleiden van inspra...

Lees meer

Geplaatst 6 dagen geleden.

Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor het toezicht op de civiele projecten in de openbare ruimte zoals riolering en verhardingen, die uitgevoerd worden door derden. JeLees meer

De senior projectmanager ruimtelijk fysieke projecten draagt onder andere zorg voor de complexe projecten in de stad, waardoor investeringen en nieuwe ontwikkelingen op gang komen. JuistLees meer

Geplaatst 6 dagen geleden.

Je vervult een regisseurs- en adviesrol bij het voorbereiden en doorlopen van aanbestedingsprocedures;Je bent de (strategische) gesprekspartner en het aanspreekpunt met betrekking tot lopende contract...

Lees meer

Geplaatst 1 week geleden.

Actualiseren van grondexploitatieberekeningen, haalbaarheidsstudies, risicoanalysesIn samenspraak met vastgoedadviseurs, projectleiders en ruimtelijke (gebieds)regisseur voorstellen doen voor financi...

Lees meer

Geplaatst 1 week geleden.

Je voert regie op je eigen bouwdossiers en zorgt voor juiste verslaglegging en rapportage;Je gaat zelfstandig naar verschillende bouwlocaties en controleert ter plekke of de vergunningsvoorwaarden

Lees meer

Ontwikkelen van beleid en strategie t.a.v. beheer openbare ruimte;Vanuit beheer meedenken over en toetsen van (her)ontwikkelplannen en beoordelen overdrachten van nieuwe assets;Opstellen meerjarige be...

Lees meer

Geplaatst 1 week geleden.

Het maken van ontwerpen voor de openbare ruimte van initiatief tot en met het definitief ontwerp, incl. afstemming op alle relevante disciplines;Het deelnemen in projectgroepen enLees meer

Geplaatst 2 weken geleden.

Je richt je als technisch projectleider op het groot onderhoudsprogramma voor civiele constructies in de stad. Dit programma kenmerkt zich door een groot aantal deelprojecten metLees meer

Geplaatst 2 weken geleden.

Onderhoud je contact met bewoners, aannemers, (nuts)bedrijven, bestuurders en andere stakeholders. Zorg je voor het opstellen en afhandelen van de benodigde besluitvorming, raadsadressen, actualiteite...

Lees meer

Geplaatst 2 weken geleden.

Opleveren van een integraal plan voor herstel & toekomstbestendigheid van parken;De scopeafbakening: welke parken hebben prioriteit, welke assets van toepassing;De huidige situatie: de bodemkundig...

Lees meer