Vacatures

Geplaatst 4 uur geleden

Het adviseren over initiatieven van derden met betrekking tot stedenbouwkundige inpassing;Het formuleren van stedenbouwkundige kaders en randvoorwaarden;Het adviseren over en ontwerpen aan gemeentelij...

Lees meer

Begeleiden renovatieprojecten corporatiewoningen;Begeleiden sloop/nieuwbouwprojecten corporaties;Begeleiden transformatieprojecten;Begeleiden realisatie nieuwbouwprojecten;Begeleiden uitbreidingsproje...

Lees meer

Het vanuit het vakgebied vergunningverlening (mede) opzetten van het proces van de initiatieventafel die in de Omgevingswet een vooraanstaande rol krijgt;De implementatie van de initiatieventafel binn...

Lees meer

Je denkt strategisch na over kansen t.a.v. placemaking in Nieuw- Mathenesse en adviseert daarbij het kernteam Nieuw-Mathenesse. Je werkt de conceptvisie Placemaking Nieuw-Mathenesse verder uit. Vervol...

Lees meer

Geplaatst 1 dag geleden

Je begeleidt diverse onderzoeken rondom verkeersafwikkeling en verzorgt de bestuurlijke advisering en uitvoering ervan;Je adviseert in diverse projectteams bij planvorming van het binnenstedelijk gebi...

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

Je bent verantwoordelijk voor de locatie ontwikkelingen in diverse gebieden van de stad;Je houdt rekening met diverse belangen (bereikbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie en het voorzieningenniveau...

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

Je bent verantwoordelijk voor de directievoering van de integrale civieltechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte, waarbij ook groen-/cultuurtechnische en openbare verlichting/...

Lees meer

Je hebt je al bewezen als projectmanager van ruimtelijke projecten en voelt je aangesproken door onze ontwikkelopgaven. Als projectmanager ben je analytisch sterk. Je overziet hetLees meer

Om versnelling te bereiken is het belangrijk dat de projectleider toewerkt naar succesvolle interventies en instrumenten en een aanpak die breder toepasbaar is. Daartoe:herken en analyseer

Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden

Wij bieden je een functie waarin je snel leert, je passie voor de stad, techniek en processen kwijt kunt en je versneld door kunt stromen in […]

Lees meer

Eerste aspect van de opdracht:We starten met het uitwerken van twee ommetjes ten Noorden van de Carnegiedreef, tussen de Okapidreef en Zebradreef en tussen de Antilopedreef

Lees meer

Binnen deze functie:Bewaak je de voortgang tijdens de realisatiefase en controleer je of voldaan wordt aan de verplichtingen van opdrachten en/of met derden en belanghebbenden gemaakteLees meer

Geplaatst 1 week geleden

uitwerken van een plan van aanpak voor de fase start bouw.het vorm en inhoud geven van de projectorganisatie Middengebied;het opstarten, doorlopen en afronden van bestemmingsplanprocedure;het invullin...

Lees meer

Geplaatst 1 week geleden

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het verzorgen van de begeleiding/advisering bij ruimtelijke procedures van initiatiefnemers of bij gemeentelijke projecten. Je bent betrokken bij vraagstukken, geb...

Lees meer

Geplaatst 2 weken geleden

Je bent teammanager van een groot team van meer dan 60 medewerkers die er samen met hen is voor het organiseren van de inzet van de […]

Lees meer