Vacatures

Het implementeren en doorlopen van de acceptatie en overdracht aanpak op projectniveau met doel het uitrollen van een uniforme acceptatie en overdracht aanpak in het project.HetLees meer

Geplaatst 19 uur geleden.

Coördinatie van op- en afbouw en inrichting van locaties;Afstemming met het Programmabureau Corona (o.a. ICT, Finance, Inkoop, CHV;) Gemeenten, event bureaus, leveranciers en andere betrokkenen;Commu...

Lees meer

Geplaatst 19 uur geleden.

Als woordvoerder van het college hou je regie op de publiciteit rondom de belangrijke dossiers en issues in het dynamische werkveld van het stadsbestuur. Je bent […]

Lees meer

Geplaatst 19 uur geleden.

Als ervaren auditor actualiseer je in samenspraak met de Adviseur Bedrijfsvoering het overall auditplan en de onderliggende controleplannen per proces zodat deze als basis gebruikt kunnenLees meer

Geplaatst 20 uur geleden.

Afhandelen van de post, mail en telefoon;Afhandelen van reacties en verzoeken in het klantcontactsysteem;Administratieve werkzaamheden;Het opstarten en beëindigen van adresonderzoeken in Key2 Burgerz...

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden.

Leidinggeven aan medewerkers van den HommelAfstemming zoeken met de andere Utrechtse badenOnderhouden van klantcontacten Vereisten en Knock-Out Criteria Hbo en/ of Wo werk-denk niveauMinimaal 5 jaar

Lees meer

Deze functionaris zal veelvuldig in gesprek zijn met onze lokale ondernemers/horeca.Aanspreekpunt en vraagbaak voor ondernemers. Signaleert wensen en knelpunten vanuit het bedrijfsleven en bemiddelt t...

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden.

Afhandeling bezwaarschriften en beroepszaken in het kader van de wet WOZ. Voeren van onderhandelingen met marktpartijen en het onderhouden van deze contacten in het kader vanLees meer

Geplaatst 2 dagen geleden.

Je bent vanuit de gemeente de accounthouder van het Platform Recreatie en Toerisme “Stichting Bezoek Westland”. Je levert in deze rol beleidsmatige input en voert werkzaamhedenLees meer

Geplaatst 2 dagen geleden.

Adviserend op verkeerskundige vraagstukken;Inhoudelijk meewerkend;Zo mogelijk tevens het opstellen van beleidskaders en/of invulling geven aan het mobiliteitsvraagstuk van Huizen. Vereisten en Knock-O...

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden.

Als medewerker bezwaar & beroep ben je voornamelijk bezig met het zorgvuldig en tijdig afhandelen van bezwaar- en beroepschriften. Een inwoner dient een bezwaar- of beroepschriftLees meer

Geplaatst 2 dagen geleden.

Tot 2030 ruim 700 woningen erbij, dat is jouw doel. De juiste woning op het juiste moment voor de juiste doelgroep. Jij gaat buiten de gebaande […]

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden.

De regelanalist is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:De vertaling van juridische regels in voor iedereen begrijpelijke vragenbomen.De publicatie van de regels in het omgevingsloket.Afste...

Lees meer

Geplaatst 3 dagen geleden.

Als functioneel beheerder zorg jij ervoor dat de informatievoorziening van o.a. de applicatie GGD Contact goed blijft draaien én wordt doorontwikkeld. Je regelt het operationeel functioneel

Lees meer

Geplaatst 3 dagen geleden.

Als programmamanager Onze Dienstverlening houd je regie en geef je sturing aan ons organisatie brede uitvoeringsprogramma. Binnen dit programma is enerzijds aandacht voor ontwikkelingen en investering...

Lees meer