Vacatures

Geplaatst 1 dag geleden

Binnen team Inkomen werken consulenten beheer en poortwachters.Vanwege de aankomende invoering van de TONK-regeling zoeken we tijdelijke versterking voor de duur van een jaar met deLees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

De kandidaat de reguliere taken als schuldhulpverlener uitvoert van intake, stabilisatie, budgetcoaching, schuldbemiddeling en nazorg etc. Hij of zij heeft daarbij een scherp en tegelijk inlevend

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

Je voert kennismakingsgesprekken (samen met een tolk) uit, waarbij het accent ligt op wat de statushouder te wachten staat en neemt de hiervoor bestemde procedure met […...

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

Toetst en beoordeelt inkomensvraagstukken, met name belastingvraagstukken;Toetst en beoordeelt vermogensvraagstukken algemeen;Haalt en geeft informatie aan doelgroepen inzake hun persoonlijke inkomens...

Lees meer

Implementeren Visie Werkgeversdienstverlening;Onderzoek banenafspraak, inzicht krijgen in plaatsingen en verloop daarin, inzet structurele loonkostensubsidie en verloop daarin en inzicht verkrijgen in...

Lees meer

Geplaatst 5 dagen geleden

Je gaat de huidige twee salarisadministrateurs ondersteunen met de werkzaamheden die nodig zijn rondom de reguliere salarisverwerking per maand. Omdat we bezig zijn met een aanbestedingLees meer

Geplaatst 1 week geleden

Jij bent de eerste persoon met wie onze inwoners, ondernemers en organisaties contact hebben, live, telefonisch, per mail of via social media. We streven ernaar om […]

Lees meer

Verrichten van onderzoek, rapporteert en stelt beschikkingen op ten aanzien van terugvordering;Communiceren met klanten, bewindvoerders, schuldhulpverlenende instanties;Verrichten van heronderzoeken d...

Lees meer

Geplaatst 1 week geleden

Het team procesondersteuning ondersteunt de accountregisseurs en beleidsadviseurs van het team bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. Doordat je alle processen van het team goed

Lees meer

Geplaatst 1 week geleden

Je verwerkt maatwerkvoorzieningen en je stelt beschikkingen opJe beantwoordt telefonische vragen van consulenten en zorgleveranciersJe verzorgt het berichtenverkeer met de verschillende instantiesJe v...

Lees meer