Medior Projectleider

Geplaatst 2 weken geleden

Als Projectleider Wabo ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject Wabo als onderdeel van het project Digitaal Toegankelijke Bouwdossiers. Het doel van het overall project is ervoor te zorgen dat alle bouwdossiers zo snel mogelijk beschikbaar komen voor alle belanghebbenden zowel intern als extern (burgers en ondernemers).

Je bent verantwoordelijk voor de overdracht van de WABO dossiers naar het e-Depot van het Stadsarchief van de gemeente Amsterdam.

Over het deelproject
Vanaf 2010 is de WABO in werking getreden. WABO-dossiers bevinden zich in verschillende systemen bij de stadsdelen en zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van een stadsdeel. De dossiers zijn deels digitaal en deels op papier gevormd. Deze dossiers voldoen niet aan de eisen die de Archiefwet stelt.

De hoofddoelstelling van het project is: een betrouwbaar databestand opleveren, waarin alle bouwdossiers zijn vastgelegd, die niet volledig digitaal zijn ontstaan, zodanig, dat ze op meerdere manieren voor alle belanghebbenden toegankelijk zijn en blijven tot aan de overbrenging van dat bestand, of delen ervan, aan het stadsarchief.

De volgende subdoelstellingen worden eveneens onderkend:

bijdragen aan de overheidsdoelstelling dat in 2017 alle transacties tussen overheid en burger digitaal moeten verlopen;

bijdragen aan de voorbereiding op de uiteindelijke implementatie van de Omgevingswet (Laan van de Leefomgeving), door digitalisering en centralisatie van opslag van de bouwdossiers.

bijdragen aan het op één plaats kunnen ontsluiten van álle bouwdossiers.

Een belangrijke en dwingende randvoorwaarde bij dit project is het voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

Werkzaamheden
Algemeen
Je draagt procesverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke en beheersmatige planning, sturing en bewaking van het deelproject WABO.

Specifiek
• Projectplan maken;
• Projectresultaten opleveren binnen afgesproken geld, tijd en kwaliteit.
• In overleg met de stadsdelen en diverse afdelingen van de gemeente Amsterdam de juiste werkzaamheden laten verrichten om de inzage module en organisatie van het stadsarchief voor digitale pre-WABO en WABO bouwdossiers gereed te maken voor inzage.
• Communicatie rondom WABO (laten) verzorgen voor zowel interne belanghebbenden van de gemeente Amsterdam als overige externe gebruikers van de inzagevoorziening.

 

Vereisten / knock-outcriteria
Een HBO werk- en denkniveau (diploma).

Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Ervaring met Professional Projectmanager, PRINCE2 Certificaat.

Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie.

Ervaring met projecten in een G4 gemeente.

Ervaring met het leiden van digitaliseringsprojecten.

 

Locatie: Amsterdam

Start: z.s.m.

Uren per week: 16

Duur: 12 maanden  m.o.o.v. Ja

 

Graag reageren voor 16-10-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.