Applicatiebeheerder/ontwikkelaar Cleopatra

Geplaatst 7 dagen geleden

De afdeling Stedelijk Beheer van Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) beschikt over eigen ICT-systemen en -applicaties waarmee data worden vergaard in de openbare ruimte. Een ervan is  de softwareapplicatie ‘Cleopatra’ (gebaseerd op een Rotterdamse voorloper, geprogrammeerd in Jboss EAP/AMQ) voor het geautomatiseerd handhaven van inrijdverboden in gebieden in de stad waar de toegang aan bepaalde categorieën gemotoriseerd verkeer door de gemeenteraad is ontzegd (op basis van kentekenherkenning). Het gaat met name om de milieuzones, maar ook de onderdoorgangen (fiets- en voetgangerspassages) van het Rijksmuseum en het Centraal Station en op termijn eventueel ook voor beperkingen aan de routes voor zwaar verkeer, selectieve toegang tot taxistandplaatsen en autoluwe delen van de stad. Daarnaast levert de applicatie data voor de reistijdensoftware, de crowd monitoring en het waarnemingenarchief. De software omvat modules voor zaken als ontheffingen, koppelingen (camera’s, dynamische bebording, DigID, E-herkenning, IDeal), toezicht en handhaving. Daarbij wordt bovendien gebruik gemaakt van een of meer ESB(‘s) (enterprise service bus), die ten behoeve van de diverse applicaties en datastromen geconfigureerd moet(en) worden.
Voor het beheer en het waar nodig aanpassen van de applicatie en de erbinnen draaiende ESB is een applicatiebeheerder nodig.

Werkzaamheden

Het opleveren van een beschrijving, documentatie en een handleiding voor ‘Cleopatra’ en de bijbehorende ESB(s)

Het in nauwe samenwerking met het functioneel beheer, gebruikers en leveranciers doorvoeren van wijzigingen

Analyse technische foutmeldingen/logfiles

Het up to date houden van de software en het uitrollen van nieuwe versies

Impact vaststellen van technische wijzigingen in de systemen op (het functioneren van) de applicatie, inclusief de business rules, koppelingen en modules (zoals voor dynamische bebording, camera’s, DigID, E-herkenning), in nauwe samenwerking met de softwareontwikkelaars en systeembeheerders

Analyseren en onderhouden van afhankelijkheden met andere technische voorzieningen (VPN, servers etc..)

Uitvoeren workarounds en patches, zoals op de database

Aanpassingen uitvoeren aan de configuratie van de applicatie en de ESB(s)

Beheren van de technische configuratiebestanden en die zo nodig aanpassen

Alle andere werkzaamheden die voortvloeien uit de functie van applicatiebeheerder

Analyseren en onderhouden van afhankelijkheden met andere technische voorzieningen (VPN, servers etc.)

Borgen van de beveiliging van de applicaties

Vereisten / knock-outcriteria
Minimaal over een hbo werk- en denkniveau.

Kennis van en ervaring met JBoss EAP en JBoss AMQ, met F5 big IP, met name ASM en APM en met het onderhouden van de ESB(s).

Kennis van en ervaring met het programmeren van software voor het handhaven van toegangsverboden via kentekenherkenning en de ICT-technische afhandelingsprocessen bij overtredingen.

Ervaring met het analyseren en volgen van berichtenverkeer via een ESB.

Ervaring als applicatieontwikkelaar en -beheerder en met het opstellen van softwaredocumentatie.

Ervaring bij een gemeente, provincie of het rijk.

 

Locatie: Amsterdam

Start: z.s.m.

Uren per week: 16

Duur: tot 1-10-2019 Optie op verl. Ja

 

Graag reageren voor 19-11-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.