Professionals in detachering

Projectleider en strategisch verbinder Gezond Stadshart

Projectleider en strategisch verbinder Gezond Stadshart

Startdatum: 29-07-2024

Als projectleider en strategisch verbinder ben je verantwoordelijk voor het opstellen van diverse uitvoeringsplannen binnen het totale Programmagebied Gezond Stadshart. Dat doe je samen met de betrokken stakeholders in ons Stadshart. Je werkt van buiten naar binnen en weet hoe je de verbindingen moet leggen tussen de diverse belangen. Daar waar sprake is van lopende initiatieven of projecten haak je deze aan, en pakt kansen aan daar waar deze zich tussentijds voordoen en maakt daarin ook inhoudelijk de verbinding. Na vaststelling van de uitvoeringsplannen ga je met de betrokken stakeholders in de deelgebieden aan de slag om de plannen tot uitvoering te brengen.  Jouw focus ligt daarbij in eerste instantie op het deelgebied kernwinkelgebied, deelgebied aanloopstraten en deelgebied blauw-groene verbinding.

Werkzaamheden

Het realiseren c.q. opstellen van uitvoeringsplannen voor de diverse deelgebieden en het managen hiervan: organiseren participatie/co-creatie, het verder concretiseren van projecten en nieuwe partijen en stakeholders aanhaken daar waar nodig; het centrale aanspreekpunt voor zowel buiten als binnen de gemeente, inclusief het verzorgen van bestuurlijke afstemming en voorbereiding bestuurlijke besluitvorming; Stakeholdermanagement en het leggen en onderhouden van strategische verbinding met stakeholders binnen het programmagebied Gezond Stadshart; Het verder ontwikkelen en neerzetten van de programmastructuur in samenwerking met de programmamanager; Procesmanagement en behouden totaal overzicht van de projecten en het verloop, inclusief de algehele coördinatie. Frequente en reguliere afstemming met stakeholders en projectleiders; Het overall regisseren van en het houden van overzicht van de diverse initiatieven die onder de programmavisie Gezond Stadshart c.q. uitvoeringsplannen lopen of hier verwant aan zijn in het belang van de voortgang (grip houden); Het coördineren van de stuurgroep, kernteam en werkgroepen c.q. de verder ontwikkelde project -en programmastructuur in samenwerking met de programmamanager; Actief lid van het programmateam en daarmee samen met de programmamanager betrokken bij alle facetten van de programmavisie en de uitvoeringsplannen; Bijdrage aan bestuurlijke afstemming en besluitvorming; Inspelen op en verkennen van subsidiemogelijkheden, provinciaal, landelijk en Europees, in samenwerking met de stakeholders, inclusief het in gang zetten van aanvragen; Daar waar nodig het aanjagen van initiatieven en verbindingen leggen waardoor nieuwe initiatieven tot wasdom kunnen komen en anderen het stokje kunnen overnemen. Ambassadeurs zoeken en enthousiasmeren.

Opleidingen

HBO opleiding;

Ervaring

Minimaal 5 jaar ervaring de afgelopen 8 jaar als projectleider binnen een gemeentelijke organisatie; Minimaal 5 jaar ervaring als beleidsadviseur Economische Zaken binnen een gemeentelijke instelling; Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met Stakeholdermanagement; Minimaal 8 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar als omgevingsmanager binnen een gemeentelijke organisatie. (voorkeur) Minimaal 2 jaar ervaring met het organiseren en begeleiden van participatietrajecten. (wens) Ervaring met participatie rond (reconstructie)projecten in een stedelijke omgeving en in samenwerking met ondernemers (omschrijf dit duidelijk in het cv). (wens)

Skills

Kwalificaties

Omgevingsbewustzijn: je bent alert op relevante in- en externe ontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen naar de praktijk. Regisseren: je bent in staat duurzame samenwerkingsverbanden en verbinding te creëren tussen verschillende partijen en belangen. Durf: je toont lef en bent niet bang verantwoorde risico’s te nemen om een doel te bereiken. Enthousiasmeren: je krijgt door een positieve instelling partijen mee en weet het belang en effect van een onderwerp over te brengen. Resultaatgerichtheid: je bent in staat concrete resultaten te boeken met je netwerkactiviteiten en werkt hier doelgericht en vasthoudend naartoe.

Solliciteer direct

Graag reageren voor 13-7-2024 10:00 uur met CV in Word/PDF formaat in het Nederlands, max. 5 pag. en 2 ref.
Tevens graag vermelden: Beschikbaarheid en uurtarief inclusief reiskosten woon-werk.

Vragen over deze vacature?

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Bel naar +31180311902 of stuur een mail naar info@szconsultancy.nl.