Vacatures

Geplaatst 6 dagen geleden.

Je adviseert en ondersteunt de directie en de groepen bij de uitvoering van hun integrale managementtaken op het gebied van financiële vraagstukken. Daarnaast lever je een

Lees meer

Je controleert en verifieert van voorstellen inzake geldende wet- en regelgeving, beleid- en uitvoeringsvoorschriften; kwaliteitscontroles uitvoeren; en houdt contact met Financial Audit;Je adviseert ...

Lees meer

Geplaatst 6 dagen geleden.

Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor het toezicht op de civiele projecten in de openbare ruimte zoals riolering en verhardingen, die uitgevoerd worden door derden. JeLees meer

De senior projectmanager ruimtelijk fysieke projecten draagt onder andere zorg voor de complexe projecten in de stad, waardoor investeringen en nieuwe ontwikkelingen op gang komen. JuistLees meer

Geplaatst 6 dagen geleden.

Je vervult een regisseurs- en adviesrol bij het voorbereiden en doorlopen van aanbestedingsprocedures;Je bent de (strategische) gesprekspartner en het aanspreekpunt met betrekking tot lopende contract...

Lees meer

Geplaatst 1 week geleden.

Als productieleider ben jij van samenwerken. Je draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de medewerkers en de bedrijfsvoering van de afdeling. Je voert het personeelsmanagement uit

Lees meer

Geplaatst 1 week geleden.

Voor de gemeente Utrecht zijn we op zoek naar een senior adviseur Wonen die kennis heeft van regulering op de woningmarkt en lobby ervaring heeft van […]

Lees meer

Geplaatst 1 week geleden.

MBO Amersfoort heeft vanuit haar strategische koers een aantal mooie projecten benoemd waar een veranderopgave en een marketing/ communicatie component in zit. Hiermee maken we deLees meer

Geplaatst 1 week geleden.

Actualiseren van grondexploitatieberekeningen, haalbaarheidsstudies, risicoanalysesIn samenspraak met vastgoedadviseurs, projectleiders en ruimtelijke (gebieds)regisseur voorstellen doen voor financi...

Lees meer

In de afgelopen maanden is in de regio Brabant een situatie ontstaan dat de opvolging van jeugdhulp in gecertificeerde instellingen extra aandacht vraagt van gemeenten in ...

Lees meer

Plan van aanpak evaluatie en herziening evenementenbeleid inclusief een planning met daarin aandacht voor go/no go momenten.Opleveren van de evaluatie van het evenementenbeleid 2016.Opleveren van het<...

Lees meer

Geplaatst 1 week geleden.

Je voert regie op je eigen bouwdossiers en zorgt voor juiste verslaglegging en rapportage;Je gaat zelfstandig naar verschillende bouwlocaties en controleert ter plekke of de vergunningsvoorwaarden

Lees meer

Samen met de klant stel je een goed klantbeeld op waarmee je mogelijkheden, talenten, ervaringen, wensen en belemmeringen in kaart brengt. Dit klantbeeld dient vervolgens alsLees meer

Ontwikkelen van beleid en strategie t.a.v. beheer openbare ruimte;Vanuit beheer meedenken over en toetsen van (her)ontwikkelplannen en beoordelen overdrachten van nieuwe assets;Opstellen meerjarige be...

Lees meer

Wij zijn op zoek naar een persoon die voor een periode van 1 jaar datamanagement opzet en implementeert binnen de afdeling Groen & Wegen van Stedelijk […]

Lees meer