Vacatures

Geplaatst 4 dagen geleden.

Het zelfstandig uitwerken van het schetsontwerp in een 3D t.b.v. een voorlopig en definitief ontwerp en uiteindelijk bestek;Afstemming met het projectteam;Maken van tekeningen ten behoeve van

Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden.

Je bent in staat om goed en snel verbinding te maken, zowel met individuele medewerkers, met de teams als met (interne en externe) stakeholders zoals het […]

Lees meer

Geplaatst 5 dagen geleden.

Je geeft samen met je drie teamleiders leiding aan circa 50 medewerkers van het team PDV, binnen de drie clusters en bent de eindverantwoordelijk voor PDV. […]

Lees meer

Verwerken van de opdrachten van klanten.Boeken van de lading bij de vervoerders/agenten conform de eisen/wensen van de klant.Het administratief bijhouden en monitoren van de in- enLees meer

Geplaatst 5 dagen geleden.

Je ondersteunt de projectleiders bij alle werkzaamheden: de benoeming van de stembureauleden, het kiezen en corona-proof inrichten van 63 stemlocaties, organiseren van de catering, opstellen van

Lees meer

Geplaatst 5 dagen geleden.

Je adviseert en ondersteunt de gemeenten en het management van de werkorganisatie over HRM-aangelegenheden;Je geeft uitvoering aan de projecten die beschreven staan in het jaarplan. Vereisten

Lees meer

Jij bent in je rol als Consulent Klantcontact Zelfstandigen een expert in Besluiten Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) en het onderhouden van het klantcontact. Je voert gesprekken metLees meer

Geplaatst 5 dagen geleden.

Je voert de gesprekken op een empathische en duidelijke manier (op basis van formats en werkinstructies);Je verwerkt op juiste wijze de verkregen informatie in de landelijkeLees meer

Geplaatst 5 dagen geleden.

Alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van verwerking van de financiële administratie. Denk aan het verwerken van de dagelijkse inkoopfacturen, verkoopfacturen en diverse controlewerkzaamheden....

Lees meer

Het inbrengen van vaste lasten in het uitkeringssysteem suite;Allerhande uitkeringsmutaties verwerken , denk aan inkomsten verrekeningen, opboeken debiteuren, verhuizingen, beëindigingen, toekennen v...

Lees meer

Je bent verantwoordelijk voor het plannen van een 5-tal concrete mobiliteit vraagstukken.Je voert deze projecten conform planning uitIn overleg met de stakeholders zorg je voor deLees meer

Ontwikkelen van bestemmingsplannen, inclusief de bewaking van de procesgang van die bestemmingsplannen.Begeleiden van externe bureaus bij de totstandkoming van bestemmingsplannen.Begeleiden van inspra...

Lees meer

Het inzichtelijk maken van de dienstverlening van gemeenten met betrekking tot het toeleiden van kandidaten (waaronder nuggers, zelfstandigen en P-wet) naar werk.Het kenbaar maken van deLees meer

Geplaatst 6 dagen geleden.

De gemeente Rotterdam zoekt voor verschillende uitdagingen in het wijkteam Jeugd- en Gezinscoaches. Afhankelijk van jouw wensen en ambities kijken we graag samen met jou tijdensLees meer

Bewaken en (bij)sturen op de doelen en de bedoeling van het programma waaronder het neerzetten van het programma als organisatie-veranderprogramma (ipv ICT programma) met daaronder deLees meer