Professionals in detachering

Beleidsmedewerker RO – Kust en Duingebied

Beleidsmedewerker RO – Kust en Duingebied

Startdatum: 06-05-2024

Westland is het glastuinbouwcentrum van de wereld  en wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. De laatste innovaties en duurzame ontwikkelingen binnen techniek, (internationale) handel, energie, voeding en water komen hier vandaan. Binnen het taakveld sterke economie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat. Dat doen we onder meer door actief te werken aan energietransitie, herstructurering glastuinbouw,  infrastructuur en verkeer en vervoer. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Werkzaamheden

Als beleidsmedewerker RO kust en duingebied ontwikkel, toets en begeleid je de ruimtelijke opgaven voor de kust en het duingebied. Denk aan de Rijksopgave voor een ruimtelijke puzzel, de uitvoering van onze kustvisie en het zijn van het aanspreekpunt voor de RO-gerelateerde aspecten rond het Nationaal Park Hollandse Duinen. Dat doe je niet alleen. Je werkt samen met collega’s van cluster Ruimte en het beleidsteam ruimtelijke ordening over onderwerpen als stikstof, groen en bebouwing. Je neemt deel aan (regionale) projecten en adviseert ten aanzien van het omgevingsplan, vergunningaanvragen en initiatieven vanuit de samenleving. Je verbindt ontwikkelingen, beleid en regelgeving met de praktijk.

Opleidingen

HBO opleiding;

Ervaring

Minimaal 1 jaar ervaring als beleidsmedewerker RO; Aantoonbare werkervaring op het gebied van kust en duingebieden; Werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsmedewerker bij een gemeentelijke instelling (wens). Minimaal 2 jaar werkervaring met RO-aspecten op het gebied van kust en duingebied (voorkeur).

Skills

Kwalificaties

Met een heldere toekomstgerichte visie kom je vlot tot plannen en organiseren. Je bent communicatief vaardig en je hebt een goed inlevingsvermogen. Kennis van en ervaring met de Omgevingswet en de verschillende instrumenten daarbinnen is van belang. Je bent gewend om te werken op het snijvlak van politiek, bestuur en ambtelijke organisatie en dat gaat je goed af.

Solliciteer direct

Graag reageren voor 25-4-2024 9:00 uur met CV in Word/PDF formaat in het Nederlands, max. 5 pag. en 2 ref.
Tevens graag vermelden: Beschikbaarheid en uurtarief inclusief reiskosten woon-werk.

Vragen over deze vacature?

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Bel naar +31180311902 of stuur een mail naar info@szconsultancy.nl.