Vacatures

Als Strategisch Financieel Adviseur ben je verantwoordelijk voor een helder P&C proces en de tijdige en kwalitatieve totstandkoming van Planning & Control producten (o.a. perspectienota en

Lees meer

Het vanuit het vakgebied vergunningverlening (mede) opzetten van het proces van de initiatieventafel die in de Omgevingswet een vooraanstaande rol krijgt;De implementatie van de initiatieventafel binn...

Lees meer

In het managementteam (bestaande uit een afdelingshoofd en vier adjunct afdelingshoofden) ben jij verantwoordelijk voor de teams Water, Milieu, Energie en Klimaat en op termijn RuimteLees meer

Geplaatst 1 dag geleden

Je werkt onder de vlag van de KrimpenWijzer. De KrimpenWijzer is de toegang tot alle hulpvragen van de inwoners. Binnen de KrimpenWijzer werk je samen met […]

Lees meer

Geplaatst 1 dag geleden

Strategische advisering op het thema medezeggenschap op het hoogste ambtelijke en politieke niveauVertalen van de aandachtspunten van het onafhankelijk onderzoek naar de samenwerking tussen zeggenscha...

Lees meer

Geplaatst 1 dag geleden

Je begeleidt diverse onderzoeken rondom verkeersafwikkeling en verzorgt de bestuurlijke advisering en uitvoering ervan;Je adviseert in diverse projectteams bij planvorming van het binnenstedelijk gebi...

Lees meer

Je stuurt een team aan van inhoudelijk deskundigen van de deelnemende organisaties. Daarnaast zal een deel van het onderzoek door een externe partij worden uitgevoerd. Voor

Lees meer

Geplaatst 2 dagen geleden

Projectondersteuning, beleidsontwikkeling en ondersteunen van de senior beleidsadviseur met als belangrijkste taken:Vertaling maken naar (beleids)voorstellen, ontwerpen, notities e.d;Adviseren en onde...

Lees meer

Implementeren Visie Werkgeversdienstverlening;Onderzoek banenafspraak, inzicht krijgen in plaatsingen en verloop daarin, inzet structurele loonkostensubsidie en verloop daarin en inzicht verkrijgen in...

Lees meer

Je legt bezoeken af en voert (periodiek) gesprekken met de bedrijven over de omgevingsvergunning van complexe aard.Je draagt zorg voor de intake, toetsing en beoordeling vanLees meer

Jouw werkzaamheden betreffen het ondersteunen van de senior beleidsadviseur met de algemene uitvoering en begeleiding van projecten, waarbij jij specifiek gevraagd wordt om de financiële kant

Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden

Afronden en implementeren incidentbestrijdingsplan spoorvervoer;Actualiseren, consulteren en implementeren van de incidentbestrijdingsplannen natuurbrand en conventionele explosieven;Voorbereiden actu...

Lees meer

Geplaatst 4 dagen geleden

Coördineren en leveren van bijdrage van Kadernota 2022, voorjaarsrapportage 2021 en begroting 2022;Coachen en inwerken van nieuwe medewerker;Opstellen paragraaf covid voor jaarstukken 2020;Actualiser...

Lees meer

Het werven en aanstellen van een cultuurcoach (vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties) met betrokkenheid van enkele cultuurorganisaties en in samenwerking met BplusC;Fungeren als aanspreekpunt va...

Lees meer

Geplaatst 1 week geleden

Je houdt toezicht op de naleving van milieuwetgeving via algemene milieucontroles (niet inrichting gebonden) en (her-) controles bij inrichtingen. Daarnaast houd je toezicht op de naleving

Lees meer