Specialist ruimtelijke ordening

Geplaatst 1 dag geleden

Je behandelt principeverzoeken voor ruimtelijke ontwikkelingen;
Jij bent verantwoordelijk voor planologische procedures, met name bestemmingsplannen;
Je bent het aanspreekpunt voor initiatiefnemers, inwoners, bedrijven en overheidsorganisatie;
Je voert overleg met belanghebbenden en organiseert waar nodig informatiebijeenkomsten;
Je denkt in mogelijkheden mee met initiatiefnemers, signaleert kansen en stimuleert initiatiefnemers dit ook op te nemen in de plannen;
Je stemt de plannen af met (in zoverre relevant) andere bevoegde gezagen (zoals de provincie, hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, omgevingsdienst en buurgemeenten) en andere adviserende partijen;
Je beoordeelt (in zoverre relevant) in samenwerking met collega’s op gebied van duurzaamheid, bodem, natuur, archeologie, cultuurhistorie, recreatie, milieu, economie, landschap de bestemmingsplannen en principeverzoeken;
Je bespreekt conceptstukken ter besluitvorming voor met de wethouder en brengt hem (indien noodzakelijk) op de hoogte van de stand van zaken;
Je schrijft de college- en raadsvoorstellen;
Je stelt een anterieure overeenkomst op waarin planschade en verplichtingen tot nakomen van andere voorwaarden (bijvoorbeeld landschappelijke inpassing) zijn opgenomen;
Je stelt een nota van zienswijzen op waarbij je een reactie voorbereid op de zienswijzen voor het college.

Vereisten en Knock-Out Criteria

HBO opleiding;
Werkervaring binnen de ruimtelijke ordening bij een gemeente;
5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar binnen de ruimtelijke ordening;
Kennis van de Wro en de Wabo;
2 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar met het begeleiding van planologische procedures en het beoordelen en toetsen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Locatie: Wijk bij Duurstede
Start: 22-2-2021
Uren per week: 16
Einde/Duur: 10 maanden Optie op verl.: Ja 6 maanden

Graag reageren voor 27-1-2021 10:00 uur met CV (Word/PDF formaat en in het
Nederlands, max. 3 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt,
inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.
Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:
Beschikbaarheidsdatum
Aantal uren per week beschikbaar
Uurtarief ex BTW, inclusief reiskosten woon-werk
Vakantieplannen

Vacature kenmerken

CategorieAlle vacatures, Civiele techniek / bouwkunde, Milieu, Overheid en Gemeente, Ruimtelijke ordening

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.