Projectleider woningbouwontwikkeling

Geplaatst 1 week geleden

Je draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van projectplannen, inrichting van de projectorganisatie en de eventuele aanbesteding van werken en diensten;
Je stuurt projectmedewerkers hierin functioneel aan;
Je stuurt op het opstellen en vastleggen van afspraken met woningbouwcorporaties en particuliere initiatiefnemer op inhoud en financiën;
Je onderhandelt over het te bereiken resultaat
Je draagt zorg voor bewaking en rapportage over de voortgang en projectbeheersing
Je adviseert de portefeuillehouder en het college van burgemeester en wethouders en bereidt besluitvorming voor;
Je adviseert over, realiseert en regisseert vanuit het gebiedsgericht werken (burger)participatie en interactie met projectbetrokkenen en stakeholders;
Je draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;
Je ontwikkelt en onderhoudt een intern en extern relatienetwerk, initieert en bevordert samenwerking in het netwerk;
Je creëert draagvlak voor beleid en projecten.

Vereisten en Knock-Out Criteria

HBO opleiding;
3 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar bij of in opdracht van een gemeentelijke overheid met projecten in de fysieke leefomgeving;
Ervaring met de ontwikkeling van woningbouwlocaties in samenwerking met woningbouwcorporaties
Ervaring met participatie en interactie met stakeholders in projecten in de fysieke leefomgeving;
Ervaring met het aansturen van / functioneel leiding geven en regie voeren op projecten en initiatieven in het ruimtelijke domein.

Locatie: De Bilt
Start: 1-9-2021
Uren per week: 24-32
Einde/Duur: 12 maanden Optie op verl.: n.n.b.

Graag reageren voor 4-8-2021 10:00 uur met CV (Word/PDF formaat en in het
Nederlands, max. 4 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt.
Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:
Beschikbaarheidsdatum
Aantal uren per week beschikbaar
Uurtarief ex BTW, inclusief reiskosten woon-werk
Vakantieplannen

Vacature kenmerken

CategorieAlle vacatures, Civiele techniek / bouwkunde, Overheid en Gemeente, Projectleider, Ruimtelijke ordening

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.