Projectleider opgave Middengebied

Geplaatst 1 week geleden

uitwerken van een plan van aanpak voor de fase start bouw.
het vorm en inhoud geven van de projectorganisatie Middengebied;
het opstarten, doorlopen en afronden van bestemmingsplanprocedure;
het invulling geven aan omgevingsmanagement;
het uitwerken van de eerste (stedenbouwkundige) deelplannen richting start bouw eind 2023;
het adviseren over en (mede) uitvoering geven in de onderhandeling met bestuurlijke partners verenigd in de grondbank en overige onderhandelingen;
het initiëren van passend beleid en begeleiden van beleidsadviseurs in de actualisatie van beleid met een (in)directe relatie met het Middengebied;
gedegen bewaking van het voldoende wend- & weerbaar houden van het project Middengebied;
het verbinden met de andere opgaven van Zuidplas
het adviseren van de ambtelijk- en bestuurlijk opdrachtgever
Een doorkijk geven van de aanpak en werkzaamheden van de realisatiefase(n) van het project.

Vereisten en Knock-Out Criteria

HBO-opleiding, in de richting van sociale geografie, planologie of andere richtingen rondom gebiedsontwikkeling
Minimaal 2 jaar werkervaring met integrale gebiedsontwikkeling (inclusief mobiliteitsvraagstukken) in een rol als opdrachtnemer vanuit gemeentelijk perspectief bij een meerjarige ontwikkeling met meer dan 3500 woningen en bedrijventerrein ontwikkeling, in de afgelopen 5 jaar
Ervaring in het bouwen aan een nieuwe projectorganisatie gebiedsontwikkeling

Locatie: Nieuwerkerk aan den Ijssel
Start: 8-3-2021
Uren per week: 28
Einde/Duur: 30-6-2022 Optie op verl.: Ja

Graag reageren voor 26-2-2021 10:00 uur met CV (Word/PDF formaat en in het
Nederlands, max. 4 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt.
Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:
Beschikbaarheidsdatum
Aantal uren per week beschikbaar
Uurtarief ex BTW, inclusief reiskosten woon-werk
Vakantieplannen
Voor deze opdracht is het niet mogelijk om deze op ZZP basis in te vullen maar wel tijdelijk op payroll basis.

Vacature kenmerken

CategorieAlle vacatures, Civiele techniek / bouwkunde, Overheid en Gemeente, Projectleider

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.