Coördinator Bedrijfsvoering

Geplaatst 1 week geleden

Inkoop en contractmanagement: Inzicht en overzicht inkopen, behoeftestelling/aanvraag meervoudig onderhands en Europese aanbesteding, inkoopadvies, beoordeling offertes, leveranciersmanagement, formalisatie contracten en verlengingen in afstemming met de betrokken afdelingen van de gemeente Amsterdam; 
HRM: Inzicht en overzicht personeel en arbeidsvoorwaarden, advies over (standaard) functieprofielen/vacatures, functiewaardering, P-beleid, formalisatie geworven (tijdelijke) medewerkers en/of gedetacheerden in afstemming met gemeente Amsterdam, onboarding, P-schouw en politiescreening personeel; 
Begroting en financiën: Inzicht en overzicht in realisatie en (relatie tot) budgetten en subsidies, afhandeling facturen, controle van boekingen en doorbelastingen, verrekening van kosten met ketenpartners, inrichting financiële administratie, planning & control cyclus, (meerjaren) begroting, prognoses, allerhande financieel advies, opbouw reserve, jaarafsluiting, afstemming met controllers van de gemeente Amsterdam en de accountantscontrole; 
Overig: Periodieke managementrapportages en (subsidie)verantwoording, afstemming met ministerie van J&V inzake subsidies en verantwoording, afstemming met ketenpartners inzake financiële bijdragen, allerhande advies in relatie tot de bedrijfsvoering, ophanging RIEC binnen gemeente Amsterdam en afstemming over vast dienstverband van medewerkers.

Vereisten en Knock-Out Criteria

wo opleiding bestuurskunde.
Ervaring met het brede pallet aan bedrijfsvoering aspecten (inkoop, HRM, financiën)
Meerjarige ervaring (>10 jaar) in het faciliteren van uitvoeringsorganisaties, complexe programma’s en projecten en samenwerkingsverbanden – allen binnen de overheid.
Ervaring met financiële jaarafsluitingen en het doorlopen en begeleiden van de daarbij behorende accountantscontrole.
Ervaring met de werkprocessen van politie en gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering (>2 jaar).
Ervaring met het ERP pakket JD Edwards.
Ervaring bij een RIEC-bureau en de daarbij behorende bestuurlijke dynamiek tussen de ketenpartners.
Ervaring (>2 jaar) in het domein van openbare orde en veiligheid.

Locatie: Amsterdam
Start: 21-1-2021
Uren per week: 32-36
Einde/Duur: 23 maanden Optie op verl.: Ja

Graag reageren voor 27-11-2020 10:00 uur met CV (Word/PDF formaat en in het
Nederlands, max. 4 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt,
inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.
Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:
Beschikbaarheidsdatum
Aantal uren per week beschikbaar
Uurtarief ex BTW, inclusief reiskosten woon-werk
Vakantieplannen

Vacature kenmerken

CategorieAlle vacatures, Financieel/economisch, HRM/P&O, Inkoop/procurement

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.