Concerncontroller

Geplaatst 1 week geleden

Je neemt initiatieven om te komen tot continue, zichtbare verbeteringen in de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het planning- & control proces;
Je bewaakt de financiële positie van de gemeenten en verzorgt strategische financiële advisering aan burgemeester en wethouders. Je toetst en adviseert rondom begrotingen, tussenrapportages en verantwoordingen alsmede de administratieve organisatie;
Je staat samen met het team financiën voor de inrichting en kwaliteit van onze planning en control cyclus en de bijbehorende documenten;
Je ontwikkelt voorzieningen/instrumenten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en de besturing van de organisatie en ten behoeve van managementinformatie en bewaakt de kwaliteit;
Je informeert en adviseert gevraagd en ongevraagd en voert overleg met het management, directie en college van B&W over complexe beleids- en financiële aangelegenheden en bedrijfseconomische ontwikkelingen en ter verbetering en beheersing van de bedrijfsprocessen en beheersing van risico’s;
Je begeleidt de (verbijzonderde) interne controle ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording door het college. Jij stelt een integraal controleplan op;
Je bent 1e adviseur ten aanzien van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gemeentelijke processen;
Je vervult een rol waarbij waarde wordt toegevoegd in het bestuurlijk besluitvormingsproces bij college- en raadsvoorstellen.

Vereisten en Knock-Out Criteria

WO werk- en denkniveau en een functie gerelateerde opleiding.
Ervaring met project- en procesmanagement en met het coördineren van beleidsprocessen.
Ruime ervaring met het ontwikkelen, implementeren en beheren van een goed P&C systeem.
Kennis van gemeentelijke bedrijfsvoering, verslaggevingsvoorschriften (BBV) en financiële processen.
Bezit het vermogen om zowel interne als externe contacten te leggen.
Bereid actief deel te nemen aan projecten op het vlak van control en AO/IC die gezamenlijk worden opgepakt met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek.

Locatie: Goirle
Start: 1-2-2021
Uren per week: 32
Einde/Duur: 3 maanden Optie op verl.: Ja

Graag reageren voor 22-1-2021 12:00 uur met CV (Word/PDF formaat en in het
Nederlands, max. 4 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt,
inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.
Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:
Beschikbaarheidsdatum
Aantal uren per week beschikbaar
Uurtarief ex BTW, inclusief reiskosten woon-werk
Vakantieplannen

Vacature kenmerken

CategorieAlle vacatures, Financieel/economisch, Overheid en Gemeente

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.