Werkvoorbereider

Geplaatst 6 dagen geleden

Je bent betrokken bij de totale scope van maaiveld inrichting inclusief constructies, van planvorming tot en met bestek. Daarnaast lever je een bijdrage aan uitvoeringsfaseringen en kabels- en leidingenprocedures. Je coördineert alle projecten onder de 5 werkvoorbereiders, bewaakt en toets de kwaliteit en bent aanspreekpunt voor de 4 projectleiders. Ook stel je faseringsplannen, tijdelijke maatregelen en RAW-bestekken op. Voor deze activiteiten werk je nauw samen met de projectleiders, specialisten, directievoerders en toezichthouders van het ingenieursbureau.Je toets planproducten aan het stedenbouwkundig plan en bewaakt onderlinge raakvlakken tussen alle deelprojecten. Je bent adviseur voor bouwlogistiek ter ondersteuning van de bouwcoördinator.

Vereisten en Knock-Out Criteria

hbo opleiding
7 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) met werken in de RAW en UAV.
5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) met digitaal tekenen in het kader van civieltechnische projecten.
5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) met werkvoorbereiding op het gebied van maaiveldinrichting, gebiedsontwikkeling, infrastructuur, faseringen.
Ervaring met het opstellen van BLVC-plannen.
Ervaring met het vastleggen van nieuwe K&L tracés (b.v. wenstracé-procedure) en overleg met nutsbedrijven.
Gewerkt voor projecten in een stedelijke omgeving in een gemeente met >100.000 inwoners.

Locatie: Amsterdam
Start: 1-12-2020
Uren per week: 32-36
Einde/Duur: 24 maanden Optie op verl.: Nee

Uurtarief maximaal € 77,50 per uur excl. BTW / inclusief reiskosten (woon-werkverkeer)

Graag reageren voor 31-10-2020 9:00 uur met CV (Word/PDF formaat en in het
Nederlands, max. 4 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt,
inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.
Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:
Beschikbaarheidsdatum
Aantal uren per week beschikbaar
Uurtarief ex BTW, inclusief reiskosten woon-werk
Vakantieplannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.