Toezichthouders

Geplaatst 6 dagen geleden

Als   toezichthouder ga je je breed inzetten voor de projecten in uitvoering in Amsterdam. Je zal vooral

buiten op de bouwplaats aanwezig zijn, vaak op meerdere locaties en projecten tegelijk. Je houdt

toezicht op het werk van de aannemer en  je hebt daarom, naast kennis en ervaring als toezichthouder

maaiveld en infrastructuur, ook ervaring met het coördineren van kabels en leidingen en het toepassen

van BLVC in een stedelijke omgeving. Groen kennis is een pré. Je kent het bestek of ander contract tot in

de details.  Je hebt inzicht in de risicovolle activiteiten binnen het project en daar richt je je aandacht op,

waarbij je zorgt dat de aannemer deze problemen voor is. Als toezichthouder neem je een groot deel van

de administratieve kant van het werk op je. Je beheert de stukken, maakt verslagen van

bouwvergaderingen, zorgt dat het dossier goed bijgehouden wordt en houdt het risicodossier en de

vergunningen bij. Je stelt toezicht- of V&G plannen op, waarvoor  je nauw samenwerkt met de

directievoerder. Je kan ook ingezet worden voor monitoringactiviteiten tijdens uitvoering van een project.

Dit alles onder aansturing van de directievoerder.

De complexiteit van het werk zit soms in de techniek, soms in de drukke Amsterdamse omgeving en

soms in de belangen van betrokken partijen, maar meestal in alle drie. Over je werk communiceer je

naar de directievoerder.

Vereisten / knock-outcriteria

Minimaal een afgeronde MBO opleiding in de richting Civiele Techniek.

Een geldig VCA vol certificaat.

Je beschikt over de volgende certificaten of diploma’s of bereid te zijn binnen 6 maanden te halen:, CROW400 (was 132) of DLP-R, CROW 96B (afzettingen)

Aantoonbare relevante ervaring in de afgelopen 3 jaar met toezicht  op de volgende terreinen: maaiveldinrichting, infrastructuur, coördinatie van kabels en leidingen en toetsen BLVC kader binnen een groot stedelijke omgeving.

Aantoonbare kennis van relevante wet- en regelgeving.

Aantoonbaar recente kennis te hebben van of bereid zijn binnen 6 maanden training te volgen betreffende Wet bodembescherming, besluit bodemkwaliteit(BUS-meldingen) en de Wet Natuurbescherming en gedragscode Flora- en faunawet, asbest herkennen/werken met AC leidingen.

Aantoonbare ervaring met de VISI Systematiek en bestekadministratie.

Aantoonbare ervaring binnen complexe, grootstedelijke omgeving.

Bereid om op onregelmatige uren te werken (nacht- en weekendwerk).

Locatie: Amsterdam

Start: 1-9-2019

Uren per week: 36

Duur: 12 maanden Optie op verl. Ja tot max. 2 jaar

Graag reageren voor 19-7-2019 12:00 uur met CV (Word/PDF formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te  zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.