Toezichthouder Wabo – Leefomgeving

Geplaatst 6 dagen geleden

Controleert of nieuwe bouwwerkzaamheden conform vergunning en/ of Bouwbesluit worden uitgevoerd;
Controleert of bedrijven en inwoners de wet- en regelgeving en vergunningen naleven op de samenhangende terreinen van de Wabo (bouwen/planologie). Denk hierbij o.a. aan strijdig gebruik, maar ook aan toezicht op omgevingsvergunningen met betrekking tot kappen, wijzigen van monumenten, werk of werkzaamheden uitvoeren, etc.
Legalisatieonderzoeken uitvoert;
Bouwwerken inspecteert op de eisen met betrekking tot bestaande bouw;
Klachten en meldingen onderzoekt, afhandelt en zo nodig met de Boa’s afstemt;
Controles uitvoert in het kader van de BAG en WOZ administratie;
Verantwoordelijk bent voor de opvolging van het toezicht dat je uitvoert, en indien nodig je een volledig en goed opgebouwd dossier overdraagt aan onze juristen;
Naast je inspecterende taak in staat bent voorlichting te geven en informatie te verstrekken aan derden.
Toezicht op de naleving van de coronamaatregelen in samenwerking met de BOA’s;

Vereisten en Knock-Out Criteria

HBO werk- en denkniveau;
Meer dan 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
Kennis van bestuursrechtelijke maatregelen en de Landelijke Handhaving Strategie (LHS)
Is in staat om belangentegenstellingen te overbruggen
Bij voorkeur in het bezit van ABW I en II

Locatie: Steenbergen
Start: 2-11-2020
Uren per week: 24
Einde/Duur: 31-3-2021 Optie op verl.: Ja

Graag reageren voor 24-10-2020 9:00 uur met CV (Word/PDF formaat en in het
Nederlands, max. 4 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt,
inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.
Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:
Beschikbaarheidsdatum
Aantal uren per week beschikbaar
Uurtarief ex BTW, inclusief reiskosten woon-werk
Vakantieplannen
Voor deze opdracht is het niet mogelijk om deze op ZZP basis in te vullen maar wel tijdelijk op payroll basis.

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.