Strategisch adviseur gebiedsontwikkeling

Geplaatst 1 week geleden

Werkzaamheden

Als strategisch adviseur gebiedsontwikkeling ben je verantwoordelijk voor alle RO-juridische advisering

bij de gebiedsontwikkeling in verschillende delen van Amsterdam. Het betreffen hier de grootstedelijke

gebiedsontwikkelingen zoals de Noordelijke IJ-oevers, IJburg, Zuidas etc.  Je bent eerste aanspreekpunt

voor projectmanagers en voor collega’s van R&D of werkt samen in een team met collega juristen.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen en begeleiden van de ruimtelijke

planvormen/ruimtelijke onderbouwingen voor de totstandkoming van de gebiedsontwikkeling. Hieronder

wordt verstaan het verzorgen van de bestuurlijke besluitvorming voor adviezen en ruimtelijke plannen.

Mogelijk ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een junior jurist, planoloog en/of tekenaar. Je

stelt offertes op en bewaakt de inzet van R&D op basis van de offerte. 

Vereisten / knock-outcriteria

In het bezit van een erkende WO diploma in de richting van rechtsgeleerdheid en/of Planologie.

Aantoonbare kennis van de Wro, Wabo en Awb en kennis van gemeentelijke verordeningen.

Minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) in complexe, ruimtelijke verstedelijkingsopgaven en/of stedelijke gebiedstransformaties.

Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het (op strategisch niveau) adviseren in en het toepassen van het ruimtelijk juridisch instrumentarium in gebiedsontwikkelingsopgaven namens een gemeente.

Kennis van en ervaring met planschade.

Vaardig in het zelfstandig kunnen opstellen, redigeren  van planregels en toelichten van bestemmingsplannen.

Locatie: Amsterdam

Start: 1-4-2019

Uren per week: 24-36

Duur: tot 1-4-2020 Optie op verl. Ja

Graag reageren voor 22-3-2019 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te  zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.