Strategisch adviseur

Geplaatst 1 week geleden

Advisering op bestuurlijk / ambtelijk strategisch (directie) niveau ten aanzien van het inrichten / opstarten van een BIM-programma met als doel het digitaliseren van mutatiestromen van asset gegevens (betrokken directies: Verkeer & Openbare Ruimte, Metro & Tram, Ingenieursbureau, Facilitair Bedrijf en Informatievoorziening R&E)

Ondersteuning en voorbereiding van de strategische tafel BIM+ (strategische advisering bestuurlijk /directieniveau)

(tijdelijke) secretarisrol van de strategische tafel BIM+ en de stuurgroep BIM V&OR – IB (digitalisering mutaties assets)

Zelfstandige afstemming met / vertegenwoordiging van gemeente Amsterdam in relevante landelijke

BIM-ontwikkelingen (bij / via het BIM-loket / CROW, i.s.m. de provincies en andere gemeenten)

Vereisten / knock-outcriteria

Minimaal over WO werk- en denkniveau.

Aantoonbare kennis van en ervaring met het aansturen van de ontwikkeling van relevant IV / BIM instrumentarium zoals bijvoorbeeld  een Informatie Leverings Specificatie (ILS) en ObjectTypeLibraries OTL op basis van linked data technologie.

Minimaal 3 jaar ervaring als BIM-programmamanager bij een grote (>2500 medewerkers)  publiek opdrachtgever, bij voorkeur G4, RWS of ProRail

Aantoonbare management ervaring (min. 5 jr.) bij een grote (>2500) complexe publiek opdrachtgever (strategisch niveau).

Aantoonbare ervaring (min. 5 jr.)met bestuurs- / directie advisering op het vlak van BIM vanuit een Asset Management en Informatievoorzieningsperspectief bij een grote (>2500) complexe publiek opdrachtgever in het Grond- Weg – en Waterbouw domein (GWW) (strategisch niveau)

Levert een actieve bijdrage in het landelijk BIM-netwerk op strategisch niveau (denk aan DigiDealGO, BIM-loket, GWW odprachtgeversoverleg, CROW, Kennisinstellingen in de Grond- Weg en Waterbouw.

Minimaal 5 jaar werkervaring op strategisch niveau bij grote publiek opdrachtgevers (>2500) op het snijvlak tussen Informatievoorziening en Asset Management in het GWW domein

Locatie: Amsterdam

Start: 29-4-2019

Uren per week: 12-20

Duur: t/m 31-10-2019 Optie op verl. Ja

Graag reageren voor 23-4-2019 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te  zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.