Senior Projectmanager Transitie Warmte

Geplaatst 2 weken geleden

Het opstellen van de transitievisie warmte wordt opgepakt door het programma Utrechtse Energie.

De werkzaamheden voor het opstellen van de transitievisie zijn reeds gestart. Voor de verdere voortzetting zijn we op zoek naar een stevige projectleider, die zorgt voor voortgang in de totstandkoming van deze visie. Een van de eerste taken is het opstellen van een planning voor het jaar 2019. In de planning is aandacht voor het meenemen van de verschillende stakeholders in dit traject. Aan het einde van dat jaar ligt er een eerste concept transitievisie die klaar is om het besluitvormingstraject van de gemeente Utrecht in te gaan.

De transitievisie moet worden onderbouwd met data-analyses, hiervoor heeft de gemeente Utrecht het datateam beschikbaar. Samen met het team waarin je komt te werken, formuleer je de opdracht voor dat datateam. Een secretaris en ondersteuning zijn in het team geregeld.

Vereisten / knock-outcriteria

Recente opdrachten in de energietransitie uitgevoerd voor de overheid.

Recente opdrachten waarin gewerkt is met een of meerdere data-modellen om de impact van de warmtetransitie in kaart te brengen aan de hand van scenario’s.

Recente opdrachten waarin je in ieder geval op senior niveau advies hebt gegeven op MT/directie niveau.


Locatie: Utrecht

Start: 21-1-2019

Uren per week: 8

Duur: t/m 31-12-2019  Optie op verl. Ja

Graag reageren voor 18-1-2019 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te  zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren