Projectmanager Utrechtse Vastgoed Organisatie (Erfgoed)

Geplaatst 2 weken geleden

Optreden als projectmanager namens opdrachtgever bij huisvestingsstudies, locatie onderzoeken, haalbaarheidsstudies, nieuwbouw en renovaties van de ideefase tot en met de ingebruikname en nazorg;

Sparringpartner zijn voor de opdrachtgever op inhoud, klantrelaties en proces;

Klantvragen vertalen naar huisvestingsvraagstukken en oplossingen en deze door vertalen naar Ruimtelijke en Functionele programma’s en outputspecificaties;

Adviseren over samenwerkingsverbanden en over de vorm van een bouworganisatie;

Schrijven van integrale beslisdocumenten en adviezen;

Organiseren van participatie en co-creatie met omwonenden en stakeholders, kwaliteit, contractvormen, planprocedures, participatie niveau van gebruikers en omgeving;

Opstellen van SWOT analyses, Stiko’s, TCO analyses, planningen maken op inhoud en proces managen inclusief beslis- en communicatiemomenten;

Beheersen en managen van UAV contracten (Design en Build, GC, bouw-teamverband) op de principes van SCB (systeemgerichte contract beheersing)

Tijdig managen en verwerven van vergunningen, procedures en toestemmingen die voor het project nodig zijn;

Zorgen voor een projectoverdracht naar de vastgoedbeheer en exploitant;

Proactief rapporteren aan opdrachtgever over voortgang, uitputting middelen, beslismomenten, risico’s en beheer/bijsturingsmaatregelen;

Vereisten / knock-outcriteria

Een afgeronde opleiding richting Bouwkunde, Bouwtechnische-bedrijfskunde, Planologie, Bouwmanagement & Vastgoed, of vergelijkbaar op minimaal HBO niveau.

Minimaal zes jaar op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling, vastgoedtransacties en tenderprocedures in BOG of utiliteits-bouwprojecten.

CV toont recente opdrachten waarin specifieke vastgoedkennis op het gebied van Erfgoed die doorslaggevend is geweest voor het ontwikkelen vanprojecten in een hoog stedelijke omgeving.


Locatie: Utrecht

Start: 21-1-2019

Uren per week: 36

Duur: 6 maanden  Optie op verl. Ja

Graag reageren voor 18-1-2019 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te  zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren