Projectmanager Gebiedsvisie ‘Duurzame energie A12/spoorzone’

Geplaatst 5 dagen geleden

De projectmanager ‘Gebiedsvisie Duurzame energie A12/spoorzone’ gaat aan de slag om samen met belanghebbenden zoals; inwoners, omwonenden, grondeigenaren, pachters, belangenverenigingen, buurgemeenten en projectontwikkelaars een gebiedsvisie op te stellen voor het gebied tussen de A12 en het spoor. Dit gebied kenmerkt zich o.a door agrarisch gebruik en natuurwaarden. Uitkomst is een gedragen visie en realistisch inzicht in de (on)mogelijkheden voor grootschalige duurzame elektriciteitsopwek (zonnevelden en windenergie) in dit gebied. De projectmanager zorgt voor een zorgvuldig en transparant proces om gezamenlijk te komen tot een gedragen visie voor het gebied, rekening houdend met alle verschillende belangen en de te beschermen waarden. De intentie is om tot een gedragen gebiedsvisie te komen waarin ruimte wordt geboden aan windenergie en zonnevelden en inzicht in de voorwaarden waarbinnen dat vorm kan krijgen. Het onderzoek kan echter ook leiden tot de conclusie dat grootschalige elektriciteitsopwek in dit gebied niet wenselijk of niet realiseerbaar is.

Vereisten en Knock-Out Criteria

HBO opleiding;
3 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar met het opstellen van een gebiedsvisie binnen een gemeentelijke instelling, regio of provincie;
Ervaring op het gebied van duurzaamheid en/of duurzame energie;
Ervaring als projectmanager in het openbaar bestuur;
Ervaring met het succesvol begeleiden van samenwerkingsprojecten (tussen verschillende stakeholders);
Aantoonbare kennis van de agrarische sector.

Locatie: Zeist
Start: 2-11-2020
Uren per week: 20-24
Einde/Duur: 6 maanden Optie op verl.: Ja 2*3 maanden

Graag reageren voor 24-10-2020 9:00 uur met CV (Word/PDF formaat en in het
Nederlands, max. 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt,
inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.
Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:
Beschikbaarheidsdatum
Aantal uren per week beschikbaar
Uurtarief ex BTW, inclusief reiskosten woon-werk
Vakantieplannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.