Procesregisseur opstellen stedelijk weerbaarheidsbeeld cyberveiligheid

Geplaatst 1 week geleden

We zoeken iemand om in 2019 het stedelijk weerbaarheidsbeeld cyberveiligheid op te stellen en het bijbehorend handelingsperspectief te formuleren. Je gaat samen met partners in de stad, en in voorkomend geval de regio, initiatieven aanjagen, maar ook organiseren om cyberbewustzijn en cyberweerbaarheid te vergroten. Deze samenwerking willen we opbouwen met publieke en private kennispartners zodat meerdere disciplines worden meegenomen. De stedelijke functies zijn immers essentieel om een stad te laten functioneren. De aanpak moet de burger derhalve centraal stellen in de wijze waarop het cyber domein invloed heeft op zijn dagelijks leven en functioneren.

Het stedelijk cyberbeeld komt tot stand op basis van een aantal werksessies met partners en organisaties die werkzaam zijn binnen, of invloed hebben op, het functioneren van de stedelijke functies. In deze werksessies zullen de stedelijke functies als uitgangspunt worden genomen, waarbij in ieder geval een focus zal komen te liggen op de relatie met de OOV-kerntaken. Tijdens de genoemde werksessies wordt per stedelijke functie geanalyseerd wat het speelveld is en hoe in dit veld zou kunnen worden geacteerd. Dit wordt aan de hand van SWOT-analyses uitgevoerd, samen met de betrokken partners binnen een stedelijke functie, maar ook met partners die niet altijd primair betrokken zullen zijn bij de stedelijke functie. Door deze manier van werken worden de cyberbeelden multidisciplinair benaderd en ontstaat een eerste community in de stad voor cyber resilience.

Het project dient uiterlijk 31 december 2019 opgeleverd te worden. Het gaat dan om:

Een eerste oriëntatie bij verschillende betrokken stakeholders binnen de stedelijke functies t.b.v. het bepalen van kansrijke trajecten.

Opstellen advies t.b.v. keuze stedelijke functie(s).

Een inventarisatie van de kansen en bedreigingen voor cyber resilience in werksessies met betrokken partners (communities), in de vorm vaneen uitgewerkte SWOT analyse.

Een publicatie van de SWOT resultaten voor de community.

Een eerste community in de stad voor cyber resilience:, waarbij de leden zich expliciet hebben gecommitteerd en minimaal twee maal in werksessies bij elkaar zijn geweest.

Een (aanzet tot een) bestuurlijke notitie voor afstemming in de lijn binnen de gemeente Utrecht.

Vereisten / knock-outcriteria

Een afgeronde opleiding op hbo niveau, bij voorkeur in de richting van informatiemanagement of bedrijfskunde (of vergelijkbare opleiding);

Minimaal 4 jaar werkervaring met aantoonbaar ruime ervaring op het gebied van informatiemanagement met vergelijkbare verantwoordelijkheden en complexiteit;


Locatie: Utrecht

Start: 28-1-2019

Uren per week: 24

Duur: t/m 31-12-2019  Optie op verl. n.n.b.

Graag reageren voor 21-1-2019 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te  zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren