Junior Adviseur Woningbouw

Geplaatst 1 week geleden

Taken en verantwoordelijkheden van de Junior Adviseur:

Werkt nauw samen met Programmamanager Woningbouw  en ondersteunt teamleden;

Houdt overzicht op projecten, verspreid over heel de stad;

Levert bijdrage aan kwantitatieve en kwalitatieve monitoring en rapportages;

Begeleidt bestuurlijke besluitvorming;

Ondersteunt bij project-,  beleids- en bestuursadvisering;

Fungeert als aanspreekpunt van het team;

Vergaart actualiteiten en kennis uit het werkveld;

Onderhoudt mee het netwerk  met contactpersonen binnen de gemeente en externe partners;

Zorgt voor bekendheid van de ambities van het plan in de gemeentelijke organisatie;

Bereidt een aantal overleggen en in- en externe bijeenkomsten voor, inclusief notulen.

 
Actuele thema’s en dossiers:

Sturen op woningdifferentiatie  en doelgroepen in de projecten;

Programmeringsvraagstukken in gebiedsontwikkeling;

Implementatie van vernieuwende woonconcepten in de projecten, o.a. rond de thema’s community en gedeelde voorzieningen, klein wonen en verdichting, combinaties met zorg en/of ouderen;

Zoektocht naar strategieën om betaalbaarheid voor lange termijn te borgen.

Vereisten / knock-outcriteria

In het bezit van een erkend wo diploma.

Minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar ervaring opgedaan bij een gemeente.

Kennis en ervaring opgedaan van bouwen en wonen in een stedelijke omgeving.

Affiniteit met de Metropool regio Amsterdam.

Ervaring met beleids en bestuursadvisering of programmamanagement.


Locatie: Amsterdam

Start: 1-2-2019

Uren per week: 32-36

Duur: 12 maanden  Optie op verl. Nee

Graag reageren voor 22-1-2019 met cv (Word  formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te  zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren