Inkomensconsulent Toetsing & Toezicht

Geplaatst 6 dagen geleden

Het voorbereiden en beoordelen of en tot welke hoogte en duur aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een inkomensvoorziening in het kader van de WWB, IOAW of Bijzondere Bijstand, alsmede het voorkomen van fraude binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving teneinde de borging van tijdigheid en rechtmatigheid.

 

Kerntaken

Je behandelt zelfstandig aanvragen Participatiewetgeving en Bijzondere Bijstand. Bespreekt eventuele complexe of mogelijk fraudegevoelige met een Senior Inkomensconsulent.

Onder ‘behandelen’ valt: onderzoeken, toetsen, beoordelen, interpreteren, gegevens verzamelen en controleren (zondig met gesprekken of huisbezoeken), tijdig beslissen over toekenning of afwijzing van een aanvraag/voorziening/uitkering, de hoogte berekenen en de duur bepalen, gegevens verwerken in geautomatiseerde systemen en beschikkingen genereren, dossiers completeren.

Verstrekt voorschotten op basis van wet- en regelgeving en draagt zorg voor de verrekening met of terugvordering van de uitkering.

Signaleert verdachte situaties in het kader van rechtmatigheid, beslist of aanvullend onderzoek gewenst is en draagt zorg voor eventuele inschakeling van een Senior Inkomensconsulent.

Rapporteert over onderzoeksbevindingen op basis van analyse van gegevens conform wet- en regelgeving.

Legt boetes en maatregelen op en voert boete- of maatregelgesprekken samen met de Senior Inkomensconsulent.

Haalt en geeft informatie aan doelgroepen, zo nodig middels persoonlijk contact, inzake hun persoonlijke inkomens-/woon-/vermogenssituatie, de voortgang, het al dan niet toekennen van aanvragen of de beëindiging van de uitkering. Verstrekt informatie over voorliggende voorzieningen.

Herkent crisissituaties van werkzoekenden en bepaalt passende interventie; zorgt waar nodig voor een adequate doorverwijzing naar relevante (externe) partijen of instanties.

Treedt op als vraagbaak voor collega’s.

 

Vereisten / knock-outcriteria
Een succesvol afgeronde HBO opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening of soortgelijke richting.

Ervaring als Inkomensconsulent.

Kennis van de relevante wet- en regelgeving, namelijk de participatiewet.

Kennis met Fraude-alertheid.

Basis kennis van het systeem Socrates.

 

Locatie: Rotterdam

Start: 2-1-2019

Uren per week: 36

Duur: 6 maanden Optie op verl. 2*6 maanden

 

Graag reageren voor 14-12-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Voor deze opdracht is het niet mogelijk om deze op ZZP basis in te vullen maar wel op payroll basis met Freelance contract.

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.