Inkomensconsulent Medior intake

Geplaatst 1 week geleden

Behandelt zelfstandig aanvragen Participatiewet, IOAW, Bijzondere Bijstand of levensonderhoud. Draagt hierbij complexe of mogelijk fraudegevoelige aanvragen over aan de Senior Inkomensconsulent.

Onder‘behandelen’ valt: onderzoeken, toetsen, beoordelen, interpreteren, gegevens verzamelen

En controleren (zo nodig met gesprekken of huisbezoeken), tijdig beslissen over toekenning of

Afwijzing van een aanvraag/voorziening/uitkering, de hoogte berekenen en de duur bepalen,

Gegevens verwerken in geautomatiseerde systemen en beschikkingen genereren, dossiers Completeren.

Verstrekt voorschotten op basis van wet- en regelgeving en draagt zorg voor de verrekening met of terugvordering van de uitkering.

Signaleert verdachte situaties in het kader van rechtmatigheid, beslist of aanvullend onderzoek gewenst is en draagt zorg voor eventuele inschakeling van een Senior Inkomensconsulent.

Rapporteert over onderzoeksbevindingen op basis van analyse van gegevens conform wet- en regelgeving.

Legt boetes en maatregelen op en voert boete- of maatregelgesprekken samen met de Senior Inkomensconsulent.

Haalt en geeft informatie aan doelgroepen, zo nodig middels persoonlijk contact,inzake hun persoonlijke inkomens-/woon-/vermogenssituatie, de voortgang, het al dan niet toekennen van aanvragen of de beëindiging van de uitkering. Verstrekt informatie over voorliggende voorzieningen.

Herkent crisissituaties van werkzoekenden en bepaalt passende interventie; zorgt waar nodig  voor een adequate doorverwijzing naar relevante (externe) partijen of instanties.

Treedt op als vraagbaak voor collega’s.

Vereisten / knock-outcriteria

Minimaal een succesvol afgeronde MBO opleiding.

Een aanvullende training/ cursus ‘Inkomensconsulent’ succesvol afgerond.

Minimaal 3 jaar ervaring als Inkomensconsulent.

Kennis van relevante wet- en regelgeving.

Recente kennis van Socrates.

Locatie: Rotterdam

Start: 28-1-2019

Uren per week: 32-36

Duur: 12 maanden  Optie op verl. 2*6 maanden

Graag reageren voor 21-1-2019 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te  zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Voor deze opdracht is het niet mogelijk om deze op ZZP basis in te vullen maar wel op payroll basis met Freelance contract.

Online solliciteren