Consulent Jeugd

Geplaatst 6 dagen geleden

De taken van de Jeugdconsulent zijn o.a.:

Stimuleert ketenpartners tot vroegtijdige signalering door consultatie en voorlichting.

Draagt zorg voor toeleiding tot de niet vrij toegankelijke zorg.

Vergroot de veiligheid van jeugdigen door het oplossen of beheersen van de crisissituatie.

Sluit aan bij de hulpvraag c.q hulpbehoefte van het cliëntsysteem met in achtneming van eigen kracht van ouders en jeugdigen en inzetten van het eigen netwerk.

Analyseren en beoordelen van aanvragen.

Aanmeldingen beoordelen, zorgbehoeftebepaling doen op basis van het methodisch verzamelen en analyseren van gegevens, in overleg met het cliëntsysteem en het multidisciplinaire CJG team.

Indien hulpverlening in het vrijwillig kader niet volstaat, leidt de jeugdconsulent de cliënt toe middels de jeugdbeschermingstafel naar de Raad vd Kinderbescherming.

De jeugdconsulent kan specifieke casusregie uitvoeren en evalueert het ingezette proces.

Vereisten / knock-outcriteria

Een afgeronde opleiding SPH of Pedagogiek op minimaal hbo bachelor niveau en een achtergrond met kennis van de Jeugdwet.
SKJ geregistreerd (registratienummer en -datum vermelden in het cv).
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als consulent jeugd bij een gemeente.
Kennis en aantoonbare werkervaring met de werkwijze van SOS (Signs of Safety).
Kennis en aantoonbare werkervaring met de GIZ (Gezamenlijk Inschatting Zorgbehoefte).

Locatie: Voorschoten

Start: 1-5-2019

Uren per week: 28

Duur: 3 maanden Optie op verl. 1*3 maanden

Graag reageren voor 23-4-2019 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te  zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.