Afdelingshoofd

Geplaatst 1 week geleden

Team Reiniging (11 fte)zorgt voor de praktische zaken rondom de uitbestede inzameling van het huishoudelijk afval, de milieustraten, aankoop en beheer van bedrijfsmiddelen,ongediertebestrijding en de organisatie van de gladheid bestrijding.
 
Team Onderhoud (25 fte)richt zich op het in stand houden van de openbare ruimte en werkt vanuit de Gemeentewerf. Het team zorgt voor het openbaar groen, het onderhoud aan wegen,de riolering, de begraafplaatsen en sportterreinen. Daarnaast werkt het team inde gemeentelijke bossen, de natuurterreinen en helpt het op de milieustraat.Ook wordt het ingezet bij kleine en grote evenementen. In de winter zorgt het team ook buiten de kantoortijden voor de gladheidsbestrijding. Door interneontwikkelingen zoeken we een leidinggevende voor het team Onderhoud. 
 
De opdracht:

Leiding geven aan team Onderhoud

Hierin ligt het accent bij het versterken van een meer bedrijfsmatige wijze van werken en het verduidelijken van de positionering van het team in relatie tot andere onderdelen binnen de gemeente. Het team Onderhoud maakt onderdeel uit van het Thema Buitenruimte waartoe ook de teams Inrichting, Beheer en Reiniging-behoren. De teamleider is lid van het MT Buitenruimte, en legt verantwoording af aan de themamanager Buitenruimte. 
 

Het maken van een plan voor een toekomstbestendige Buitendienst. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is hoog, evenals het ziekteverzuim. Er ligt een voorstel tot het samengaan met team Reiniging en er leeft een vraag over het efficiënter inrichten van de werkzaamheden en de samenwerking met het team Beheer. De opdracht betreft het opstellen van een businesscase voor een toekomstbestendige Buitendienst waarbij goede resultaten in de openbare ruimte, financieel verantwoorde inzet, en het zorgvuldig omgaan met de medewerkers met elkaar worden gecombineerd.

Vereisten / knock-outcriteria

Ervaring als manager van een gemeentelijke uitvoerende dienst of vergelijkbaar bedrijfsonderdeel.

Minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Bekend met het functioneren van een gemeentelijke organisatie.

Kennis van en ervaring met veranderkundige opgaven.


Locatie: Doorn

Start: 1-2-2019

Uren per week: 36

Duur: 6 maanden  Optie op verl. 1*6 maanden

Graag reageren voor 20-1-2019 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te  zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren