Strategisch beleidsadviseur en projectleider Programma Varen

Geplaatst 1 week geleden

Functieomschrijving
In 2013 heeft de gemeenteraad de Nota Varen vastgesteld. Met deze nota streeft de gemeente naar een evenwichtiger gebruik van het binnenwater, met kleinere en schonere vaartuigen, een betere spreiding van het vaarverkeer, met slimme verkeerregelingen en dienstverlening waarmee alle soorten vaarweggebruikers ook op de drukste momenten kunnen doorvaren.

In het programma Varen – Passagiersvaart werkt de gemeente Amsterdam samen met Waternet aan het behalen van deze doelstellingen. Amsterdam streeft naar een open markt met gelijke kansen voor alle ondernemers en ruimte voor vernieuwing en het beheersen van de drukte en overlast op en om het water. Hierbij gaat het concreet onder andere om het opnieuw verdelen en uitbreiden van vergunningen voor passagiersvaartuigen, het opnieuw inrichten en nieuw gebruik van populaire op- en afstaplocaties (de zogenaamde A-locaties) in het centrum, het faciliteren van (nieuwe) ligplaatsen, het opstellen van een nieuw ligplaatsenbeleid en het ontwerpen van een nieuw beprijzingssysteem voor gebruik van het water en wal en bijbehorende voorzieningen door de passagiersvaart.

Onderdeel van het beleid was ook een modernisering van het vergunningstelsel voor rondvaartboten met o.a. een vergunningplafond voor boten langer dan 14 meter in combinatie met een gewogen toetreding. De Raad van State (RvS) heeft in juni een door reders ingesteld hoger beroep tegen dit nieuwe beleid voor rondvaartboten gegrond verklaard. Gezien de uitspraak heeft de gemeente ervoor gekozen om terug naar de tekentafel te gaan en in samenspraak met stakeholders het beleid voor de ordening van de passagiersvaart (vergunningstelsel) aan te passen.

Voor de ontwikkeling en uitwerking van het beleid voor de ordening en beprijzing van de passagiersvaartmarkt (het beleid voor o.a. het verdelen van de vergunningen en het gebruik van de op- en afstaplocaties) zoekt de gemeente Amsterdam een zeer senior strategisch beleidsadviseur en projectleider (10 jaar ervaring of meer).

Werkzaamheden

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategische beleidsprincipes en -uitgangspunten voor het gemeentelijk passasgiersvaartbeleid (en mogelijk ook pleziervaartbeleid);

Beleidsvoorstellen en -keuzes voor de ordening van de passagiersvaartmarkt (het beleid voor o.a. het verdelen van de vergunningen en het gebruik van de op- en afstaplocaties) gedegen en zorgvuldig uit te werken en volgens een logische fasering van hoofdlijnen en uitgangspunten naar uitwerking;

De voorstellen beleidsmatig en juridisch stevig (en fact-based) te onderbouwen in samenwerking met het Programmateam, interne stakeholders en de gemeentelijke juristen;

De voorstellen vertalen naar in regelgeving (bijvoorbeeld een verordening of reglement) of dit proces aansturen;

De besluitvorming over deze voorstellen voor te bereiden en te begeleiden en de beleids- en bestuursadvisering gedurende dit proces in te vullen;

Het deelprojectteam aan te sturen om de gevraagde voorstellen uit te werken.

 

Functie eisen:

Minimaal over een HBO werk- en denkniveau.

In de afgelopen 15 jaar, minimaal 10,5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als senior beleidsadviseur.

In de afgelopen 15 jaar, minimaal 10,5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als senior projectleider.

Ervaring met:

Strategische beleidsontwikkeling;

Beleid economische en/of marktordeningsvraagstukken of met verkeer en vervoer vraagstukken;

Bij een grote (semi-)overheidsinstelling met complexe beleidsopgaves.

Werkervaring met het opstellen van bestuurlijke stukken en het begeleiden van complexe besluitvorming.

In staat om te schakelen tussen de strategische, beleidsmatige, bestuurlijke en juridische dimensie van het vraagstuk.

Uitstekende projectmanagementvaardigheden.

 

 

Locatie: Amsterdam

Uren per week: 24-32
Start: z.s.m.

Eind: t/m 13-5-2019 m.o.o.v.
Graag reageren voor 23-4-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 1 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.