Softwareontwikkelaar Cleopatra

Geplaatst 7 dagen geleden

De afdeling Stedelijk Beheer van V&OR beschikt over eigen ICT-systemen en -applicaties waarmee data worden vergaard in de openbare ruimte. Een ervan is  de softwareapplicatie ‘Cleopatra’ (gebaseerd op een Rotterdamse voorloper, geprogrammeerd in Jboss EAP/AMQ) voor het geautomatiseerd handhaven van inrijdverboden in gebieden in de stad waar de toegang aan bepaalde categorieën gemotoriseerd verkeer door de gemeenteraad is ontzegd (op basis van kentekenherkenning). Het gaat met name om de milieuzones, maar ook de onderdoorgangen (fiets- en voetgangerspassages) van het Rijksmuseum en het Centraal Station en op termijn eventueel ook voor beperkingen aan de routes voor zwaar verkeer, selectieve toegang tot taxistandplaatsen en autoluwe delen van de stad. Daarnaast levert de applicatie data voor de reistijdensoftware, de crowd monitoring en het waarnemingenarchief.
Voor het verder aanpassen van de software en het uitbreiden ervan ten behoeve van de milieuzones en de andere toepassingen zijn modules nodig voor allerlei zaken, zoals ontheffingen, koppelingen (camera’s, dynamische bebording, DigID, E-herkenning, IDeal), toezicht en handhaving. Daarbij wordt bovendien gebruik gemaakt van een of meer ESB(‘s) (enterprise service bus), die ten behoeve van de diverse applicaties en datastromen geconfigureerd moet(en) worden. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is de gemeente op zoek naar enkele softwareontwikkelaars.

Werkzaamheden

Het verder aanpassen van de ‘Rotterdamse’ software aan de Amsterdamse situatie in nauwe samenwerking met de systeembeheerders

Het uitbreiden van de applicaties ten behoeve van de diverse toepassingen, zoals de business rules en de

analyseren en onderhouden van afhankelijkheden met andere technische voorzieningen (VPN, servers etc..)

uitvoeren workarounds en patches, zoals op de database

aanpassen van de technische configuratiebestanden

borgen van de beveiliging van de applicaties

presenteren van de uitgevoerde werkzaamheden aan de business tijdens de demo’s

opstellen van de documentatie behorend bij de applicatie

 

Vereisten / knock-outcriteria
Minimaal over minimaal HBO-werk- en denkniveau.

Aantoonbare ruime kennis van en ervaring met het programmeren van software voor het handhaven van toegangsverboden via kentekenherkenning, ICT-technische afhandelingsprocessen bij overtredingen en het inrichten van een workflow voor de beoordeling van ontheffingen en uitzonderingen.

Aantoonbare ruime kennis van en ruime ervaring met F5 big IP, met name ASM en APM.

Aantoonbare ruime kennis van en ruime ervaring met JBoss EAP en JBoss AMQ.

Aantoonbare ervaring met het analyseren en volgen van berichtenverkeer via een ESB.

Aantoonbare ervaring als applicatieontwikkelaar.

Aantoonbare bijdrage als programmeur aan het opleveren van een werkend ICT-systeem voor een overheid.

Aantoonbare ervaring met het programmeren en inrichten van koppelingen met DigiD, e-herkenning-inlog en Idealbetalingen.

 

Locatie: Amsterdam

Start: 1-12-2018

Uren per week: 36

Duur: tot 1-12-2019 Optie op verl. Ja

 

Graag reageren voor 19-11-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.