Senior Jurist Wabo vergunningen

Geplaatst 1 week geleden

In verband met de toename van werk, het aanscherpen van de processen en het invoeren van nieuwe werkwijzen, wordt gezocht naar een jurist die inzetbaar is op het domein van Wabo-vergunningverlening.

Taken

Fungeren als juridische vraagbaak binnen VVH op het gebied van vergunningverlening;

Het toetsen van Wabo-aanvragen van wet- en regelgeving (Wabo, Bor, Wro, het bestemmingsplan en gemeentelijk beleid);

Het opstellen van de ontwerpbeschikking bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo;

Adviseren en opstellen van juridische correspondentie, contracten, beschikkingen notities, voorstellen met betrekking tot complexe en/of zeer complexe juridische en bestuurlijk gevoelige aangelegenheden;

In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken toetsen van wet- en regelgeving ter bepaling of er sprake is van een overtreding (denk aan het toetsen van het bestemmingsplan om te bepalen of er sprake is van het zonder dan wel in afwijking van een omgevingsvergunning te handelen);

In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken gesprekspartner zijn in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar;

In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling;

In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken zelfstandige vertegenwoordiging in rechte bij de externe commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

Input leveren op door VVH en andere afdelingen op te stellen gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen op het gebied van uitvoerbaarheid en/of handhaafbaarheid in het kader van vergunningverlening;

Bewaken afstemming tussen gemeentelijke regelingen en verordeningen;

Uitvoeren collegiale (lees)toets;

Intern een bijdrage leveren aan kennisoverdracht;

Coaching c.q. begeleiding van medewerkers in tijden van verandering.

 

Vereisten / Knock- outcriteria
Een afgeronde opleiding Nederlands Recht op minimaal WO bachelor niveau;
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als senior jurist WABO binnen de gemeentelijke overheid;
Aantoonbare werkervaring met het coachen en begeleiden van medewerkers in tijden van veranderingen.

Locatie: Zoetermeer

Start: 1-11-2018

Uren per week: 32-36

Duur: 6 maanden  m.o.o.v. 1*6 maanden

 

Graag reageren voor 22-10-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.