Senior Beleidsadviseur Wonen met een juridische achtergrond/Privacy Jurist

Geplaatst 1 week geleden

Functieomschrijving
Voor (onder andere) het onderhandelen, schrijven en (bestuurlijk) voorleggen van een nieuw Convenant Zoeklicht wordt een Beleidsadviseur met een juridische achtergrond gezocht. Deze beleidsmedewerker is onderdeel van het projectteam Zoeklicht en heeft de volgende werkzaamheden.

Werkzaamheden

Opstellen van een (nieuw) convenant inzake gegevensuitwisseling omtrent adreskwaliteit en adresgelateerde fraude;

Organisatie en implementatie van privacygerelateerde acties en maatregelen met betrekking tot het  huidige en toekomstige convenant Zoeklicht en Doorzon;

Juridische advisering inzake (adresgerelateerde)  gegevensuitwisseling tussen de Gemeente Amsterdam en externe partners;

Adviseren van  het College van B&W en de ambtelijke organisatie;

Bevorderen van de samenhang in de ontwikkeling en uitvoering van  gemeentelijk beleid op het gebied van wonen;

Actief volgen van ontwikkelingen  op het vakgebied en dit kunnen vertalen in concrete acties en adviezen;

Het bouwen, onderhouden en benutten van uitlopende netwerken binnen en buiten de gemeente;

Toezien op voortgang van de afgesproken prestaties met partners;

Projectmatig werken.

 

Functie eisen:

Een afgeronde Master Rechten, specialisatie privacy of minimaal 3 jaar werkervaring binnen privacy vakgebied in een vergelijkbare functie.

Kennis en ervaring met betrekking landelijke- en europese privacywetgeving.

Kennis van de Participatiewet en de Wet Basis Registratie Personen.

Ervaring met het opstellen van Convenanten en met bestuurlijk en ambtelijke advisering.

 

Locatie: Amsterdam

Start: z.s.m.

Uren per week: 36

Duur: 6 maanden

 

Graag reageren voor 18-4-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 1 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt.

Geef in een referentiedocument van maximaal 0,5 A4 aan waarom u de meest geschikte bent voor deze opdracht aan de hand van een relevant project. Hierbij dient er minmaal 1 referent met contactgegevens worden vermeld.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.