Projectleider gebiedsontwikkeling

Geplaatst 1 week geleden

Opdracht
Voor meerdere projecten in het fysieke domein (gebiedsontwikkeling) zijn wij tijdelijk op zoek naar een projectleider/adviseur. Het betreft gebiedsontwikkelingsprojecten.

Voor een van de projecten betreft het de vervanging van de huidige projectleider in verband met een sabbatical. Dit project gaat over het toekomstbestendig door ontwikkelen van het specifiek gebied in Hilversum (Arenapark), om in dit gebied van werken, leren en sport te versterken. Het op te leveren projectresultaat bestaat uit de plannen voor, besluiten over en fysieke realisatie van de maatregelen die nodig zijn om het gebied te ontwikkelen conform de Structuurvisie 2030.

Voor een ander project betreft het de ondersteuning van de ambtelijk opdrachtgever bij het procuratiehouderschap van het project Crailo.

Projectmanagement werkzaamheden voor deze projecten:

Het aansturen van de projectteams, voorzitten van het projectteamoverleg; bespreken van capaciteitsissues met de verantwoordelijk teammanagers;

Het schrijven van de voortgangsrapportages en voorbereiden van stuurgroepoverleg; tussentijds afstemmen met de ambtelijk opdrachtgever en bestuurlijk opdrachtgever;

Het opstellen van stukken voor College en Raad ter informatie of besluitvorming; ook over financiering en opdrachtverlening;

Aanspreekpunt zijn intern en extern; beantwoorden van mails en brieven;

Budget beheren, opdrachten verstrekken, facturen beoordelen.

Begeleiden van aanbestedingen en contractmanagement.

Begeleiden van planvorming met externe partners.

Opstellen van een intentieovereenkomst met particuliere initiatiefnemers (inhoudelijke kaders, proces, grondruil);

Voorbereiden van een anterieure overeenkomst met particuliere initiatiefnemers (ontwerp bestemmingsplan, kostenverhaal).

Het opstellen van een investeringsplan voor korte termijn uitvoeringsmaatregelen; aanbesteden van de uitvoering;

Organiseren van participatie van belanghebbenden.

 

Vereisten / knock-outcriteria
Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider op het gebied van gebiedsontwikkeling voor een gemeente.
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met gebiedsontwikkeling waarbij opdrachtgever geen grondpositie heeft en via faciliteren resultaten geboekt dienen te worden.
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een middelgrote gemeente (75.000-95.000 inwoners) in de afgelopen 5 jaar.
Aantoonbare ervaring met het onderhandelen over intentieovereenkomsten en/of anterieure overeenkomsten met particuliere initiatiefnemers.
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het inkopen bij en aansturen van ingenieurs-/stedenbouwkundig bureau.
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het schrijven van stukken voor bestuurlijke besluitvorming.
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het begeleiden van aanbestedingen.
Aantoonbare ervaring met intergemeentelijke afstemming en communicatie.

 

Locatie: Hilversum

Start: 1-5-2018

Uren per week: 32

Duur: 5 maanden m.o.o.v. 3*12 maanden

 

Graag reageren voor 20-4-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.