Projectleider datamigratie DMS en DCS

Geplaatst 6 dagen geleden

Het migratieproject is primair gericht op het samenstellen van een project- en migratieteam, het voorbereiden en uitvoeren van de Europese aanbestedingsprocedure, waarbij na selectie via een proof-of-concept waarin wordt aangetoond dat opschoning en migratie succesvol kan worden uitgevoerd en de implementatiepartner in staat is Rotterdam daar op een goede manier (met de juiste migratietools) bij te ondersteunen. Op basis van de resultaten van de proof-of-concept wordt besloten of en hoe verder te gaan.

 

De Europese aanbesteding zal in Q1 2019 moeten worden afgerond. Binnen het project moet het volgende worden gerealiseerd:

 • opstellen projectplan (project initiatie document)
 • oprichting project- en migratieteam
 • opstellen plannen voor migratie en opschoning
 • monitoren en verantwoorden voortgang
 • opstellen programma van eisen voor selectie van een migratiepartner en tooling
 • uitvoeren van een Europese aanbestedingsprocedure en contractering van een migratiepartner
 • uitvoeren van een proof-of-concept
 • evaluatie en oplevering van het project.

 

Het project Nieuw DCS is primair gericht op het voorbereiden en uitvoeren van de Europese aanbestedingsprocedure voor de selectie en aanschaf van een nieuw document creatiesysteem. Na de selectie en aanschaf volgt de bouw, inrichting en implementatie van het nieuwe DCS binnen het concern.

 

De projectleider legt verantwoording af aan de programmamanager en de stuurgroep.

 

Kerntaken

 

 1. is verantwoordelijk voor het opstellen van het Project Initiatie Document in overeenstemming met de opdracht van de opdrachtgever;
 2. is verantwoordelijk voor de vastgestelde business case;
 3. is verantwoordelijk voor alle eindresultaten zoals beschreven in het Project Initiatie Document;
 4. adviseert opdrachtgever;
 5. draagt zorg voor de bemensing van het programma/projectteam, rekening houdend met de benodigde kennis en competenties;
 6. treedt als voorzitter van de programma/project besprekingen;
 7. bewaakt en stuurt op samenhang (werking tussen verschillende deelprojecten);
 8. stuurt niet alleen binnen het projectteam, maar ook daarbuiten door actieve beïnvloeding van de actoren in de omgeving van het project;
 9. intervenieert bij escalaties en brengt partijen weer op één lijn;
 10. onderhoudt contacten met opdrachtgevers en leveranciers;
 11. houdt een adequaat netwerk bij.

 

Vereisten / knock-outcriteria
Een succesvol afgeronde opleiding op wo niveau, of hoger.

Aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk: Prince 2 en IPMA D.

Minimaal 10 jaar ervaring als projectleider

Minimaal 5 jaar ervaring met projectmanagement op gebied van informatiemanagement en/of digitaliseringsvraagstukken, waarvan tenminste 3 jaar opgedaan in de laatste 5 jaar.

 

Locatie: Rotterdam

Start: z.s.m.

Uren per week: 36

Duur: 12 maanden Optie op verl. 2*12 maanden

 

Graag reageren voor 16-11-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Voor deze opdracht is het niet mogelijk om deze op ZZP basis in te vullen maar wel op payroll basis met Freelance contract.

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.