Projectleider bestuursopdracht horeca

Geplaatst 1 week geleden

Functieomschrijving

Op 13 maart jl. heeft het College ingestemd met de bestuursopdracht “Stedelijke kaders gebiedsgericht horeca- en terrassenbeleid”. In deze bestuursopdracht wordt de opdracht gegeven om een stedelijk kader
te ontwikkelingen voor horeca.

“Een eenduidig stedelijk kader met uniforme definities op het gebied van horeca (APV, terrassen en bestemmingsplannen inclusief mengformules, additionele horeca, horeca C), dat zo veel mogelijk anticipeert
op de toekomstige Omgevingswet en dat voorziet in een gebiedsgerichte toepassing vanwege het grote onderscheid in gebieden met een uiteenlopende druk op het woon- en leefklimaat.

Dit stedelijke kader is richtinggevend bij:

het vaststellen van bestemmingsplannen en de bestemming horeca (inclusief daarvan afgeleide functies als ondergeschikte horeca, mengformules en terrassen) in bestaande gebieden en ontwikkelgebieden.

het maken van een afweging over aanvragen voor omgevingsvergunningen, al dan niet in afwijking van het bestemmingsplan.

het verlenen van horecaexploitatievergunningen.  Voor de afweging of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden heldere toetsingscriteria uit de APV, oftewel beleidsregels, opgesteld.

het uitwerken van een terrassenplan voor een specifiek gebied.”

Voor de realisatie van deze bestuursopdracht zijn we opzoek naar een projectleider. De projectleider stelt allereerst een plan van aanpak op waarin deze bestuursopdracht nader wordt uitgewerkt. Dit plan van aanpak dient vervolgens – na goedkeuring van de ambtelijk en bestuurlijke opdrachtgevers – te worden uitgevoerd. De projectleider zorgt hiervoor. De projectleider is tevens penvoerder van het plan van aanpak en het later op te stellen stedelijk kader.

 

Vereisten / knock-outcriteria
Minimaal over een WO/HBO+ werk- en denkniveau.

Juridische kennis/ affiniteit met juridische vraagstukken (bestemminsplan/ omgevingswet, APV).

Bekend met ruimtelijke ordening, feeling met de uitvoering waaronder vergunningverlening en gebieden.

In staat een complex beleidsproces met verschillende betrokken afdelingen te managen;

Bekend met het vakgebied horecasector/beleid/wet,- en regelgeving;

Aantoonbare ervaring met omgaan met verschillende,  vaak tegenstrijdige belangen (ondernemers, bewoners) en ideeën/ervaring over nieuwe vormen van participatie van deze groepen bij de beleidsvorming.

 

Locatie: Amsterdam

Start: 1-6-2018

Uren per week: 20-24

Duur: 2 jaar

 

Graag reageren voor 29-5-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.