Procesmanager

Geplaatst 4 dagen geleden

De functie

Als procesmanager opereer je op het snijvlak van procesmanagement, procesarchitectuur en verandermanagement, op het gebied waar mens, systeem en proces samen komen. Cluster Stadontwikkeling is een samenwerking gestart met professionele partners in de triple helix zoals een academische kennisinstelling, non proforganisaties en proforganisaties t/m multinationalniveau). Het succes van het welslagen van de samenwerking wordt zeer zeker mede bepaald door de procesmatige aansturing. Deze aansturing vereist een hoge mate van flexibiliteit en het vermogen de verschillende competenties op een constructieve wijze aan elkaar te verbinden, zodat het beoogde resultaat van de pilot kan worden bereikt.

Gelet op de diversiteit aan partners is een duidelijke top down aanpak van de procesmanager niet gewenst, maar tegelijkertijd dient de procesmanager wel in staat zijn de doelstellingen van de pilot te coördineren en te sturen. De partners zijn primair verantwoordelijk om hun specifieke expertise in te brengen en het is aan de procesmanager om mogelijke verschillen van inzicht procesmatig bij te sturen ten behoeve van het succes van de pilot. Je stemt dit regulier af met de interne opdrachtgever van Stadsontwikkeling.

Als procesmanager opereer je in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving van (concern/cluster)directie, MT, opdrachtgever(s) en verschillende uitvoerende disciplines.

 

Functie eisen:

Succesvol afgeronde opleiding op WO niveau.

Minimaal 5 jaar ervaring als procesmanager.
Kennis & ervaring met de Lean methodiek, gecertificeerd.

Ervaring binnen een politiek – bestuurlijke omgeving.

Verzorgen van heldere opdrachtdefinities

Minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen van kaders op het gebied van procesmanagement, procesarchitectuur en verandermanagement binnen een organisatie met minimaal 3.000 medewerkers.

 

Locatie: Rotterdam

Start: z.s.m.

Uren per week: 36

Duur: 6 maanden m.o.o.v. 4*3 maanden

 

Graag reageren voor 20-4-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 1 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.