Medewerker Bouwtoezicht

Geplaatst 4 dagen geleden

Opdracht

Je verzorgt en bewaakt de afdoening van meldingen en toezicht- en handhavingsacties en treedt op als vakinhoudelijk aanspreekpunt. Tot je verantwoordelijkheid behoort in dit verband het analyseren en beoordelen van meldingen, plannen van acties en doorlooptijden, afstemmen van activiteiten van (vak)specialisten en het bewaken van de voortgang. Verder lever je een bijdrage aan kennisdeling en -vergroting;

Je verricht op integrale wijze toezichtstaken door uitvoering te geven aan de Nota Integrale Handhaving;

Je rapporteert of beoordeelt rapportages over illegale bouwactiviteiten, bent verantwoordelijk voor de uitvoering van eventueel aanvullend onderzoek en voert inspecties uit. Verder lever je expertise (technisch en/of juridisch) bij het opleggen van bestuursdwang, voer je sancties uit, rapporteer je over de verschillende acties naar diverse publiek- en doelgroepen en betrek je andere (vak)disciplines bij vermeende overtredingen;

Rapportering vindt digitaal plaats door middel van de bij de gemeente Houten gangbare geautomatiseerde systemen (GisVG, Digitale Checklisten e,d.);

Je levert vakinhoudelijke ondersteuning bij de vertegenwoordiging van de gemeente in rechte, je draagt bij aan de ontwikkeling en evaluatie van het toezicht- en handhavingsbeleid en je vertegenwoordigt de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in projectverband.

Criteria:

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Medewerker Bouwtoezicht;

Minimaal afgeronde HBO-bachelor opleiding op het gebied van Bouwkunde (of vergelijkbaar);

Afgeronde opleiding ABW1 en ABW2;

Aantoonbare werkervaring met GisVG, met het Handhaven bij geconstateerde overtredingen en op het gebied van het omgevingsrecht en in het bijzonder de WABO en Bouwbesluit;

 

Locatie: Houten

Start: 1-6-2018

Uren per week: 36

Duur: 6 maanden

 

Graag reageren voor 20-4-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 1 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.