Manager Integrale Veiligheid

Geplaatst 1 maand geleden

De Manager Integrale Veiligheid is verantwoordelijk voor de beheersing van de (transport) veiligheidsissues binnen het project Wegtunnels en het verkrijgen van het bewijs van integrale veiligheid met als doel het verkrijgen van een openstellingsvergunning. Hij/zij volgt hiertoe een proces dat aansluit bij wet- en regelgeving en aangewezen standaarden (waaronder de Amsterdamse Tunnelstandaard) en dat resulteert in de veiligheidsdocumentatie die noodzakelijk is voor het verkrijgen van de openstellingsvergunning. Tevens adviseert de Manager Integrale Veiligheid het projectteam over de invulling van de veiligheidsrandvoorwaarden conform wet- en regelgeving.

De Manager Integrale Veiligheid zal voor het realiseren van een waarheidsgetrouwe en breed gedragen veiligheidsbewijsvoering zowel intern binnen het project als met externen zelfstandig communiceren over de veilige werking van de infrastructuur, de bediening van de infrastructuur en de organisatie die nodig is om het systeem veilig te exploiteren, te beheren en te onderhouden. Hiertoe zal de opdrachtnemer op reguliere basis overleggen met de veiligheidsbeambte, tunnelbeheerder, Omgevingsdienst, Brandweer en zo nodig andere hulpdiensten.

Werkzaamheden

Advisering project Wegtunnels m.b.t. eisen op het gebied van integrale veiligheid m.u.v. V&G-aspecten;

Opstellen en(laten) invullen van de voor de openstellingsvergunning benodigde veiligheidsdocumentatie, waaronder het tunnelveiligheidsplan en het veiligheidsbeheerplan;

Geven van advies over de invulling van veiligheidseisen;

Beoordelen van (veiligheids)producten;

Contact met het hulpdiensten en bevoegd gezag (voornamelijk Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied);

Bewaken van het voldoen aan de wettelijke eisen en impact van wijzigingen in wet- en regelgeving op het project;

Voorbereiden proces t.b.v. het doen van de openstellingdoor de tunnelbeheerder;

Rapporteren en verantwoording afleggen aan de directeur Wegtunnels.

 

Vereisten / Knock- outcriteria

Minimaal een afgeronde WO opleiding in een technische richting.

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.

Minimaal 10 jaar werkervaring op het gebied van brand- en/of tunnelveiligheid.

Ervaring met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder Bouwbesluit, WARVW en RARVW.

Aantoonbare kennis en ervaring met integrale veiligheidsvraagstukken in infrastructurele projecten.

Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van tunnelveiligheid, kwantitatieve risicoanalyses, scenario-analyses en CFD-berekeningen.

Aantoonbare ervaring met het ontwerp van dienst- en/of bediengebouwen, gerelateerd aan de (brand)veiligheidsaspecten binnen het gebouw.

Ervaring met projecten binnen een complexe omgeving of een G4 gemeente.
In het bezit van VCA-vol certificaat of bereid die te halen

Locatie: Amsterdam

Start: jan 2019

Uren per week: 32-36

Duur: Einde project 2024  m.o.o.v. n.n.b.

 

Graag reageren voor 16-11-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.