Inkomensconsulent 4fte

Geplaatst 1 week geleden

Kern van de functie

Toetst en beoordeelt eenvoudige tot complexe inkomensvraagstukken algemeen

Toetst en beoordeelt eenvoudige tot complexe aanvragen Bijzondere bijstand en kinderopvang

Haalt en geeft informatie aan doelgroepen inzake hun persoonlijke inkomenssituatie

Draagt zorg voor het beheer- en handhavingsproces op toegekende inkomensvoorzieningen

Stemt bevindingen af met en draagt informatie over aan collega’s binnen de afdelingen

 

Toetsing & Toezicht, Werkintake & Prematching, Matching en Beheer Inkomen

Voert gegevens in en completeert dossiers conform richtlijnen ten behoeve van het beheer

Verwerkt gegevens in geautomatiseerde systemen en genereert beschikkingen

Maakt rapportages over onderzoeksbevindingen op individueel niveau o.a. ten behoeve van het handhavingsproces

(Her)berekent inkomenssituaties in het kader van een eventuele verrekening of terugvordering

Draagt zorg voor een tijdige beëindiging van de uitkering aan de hand van verkregen informatie over de (inkomens)situatie van de aanvrager

Informeert aanvragers over de voortgang en het al dan niet toekennen van aanvragen

Signaleert verdachte situaties en voert nader onderzoek uit naar de rechtmatigheid van de uitkering

Voert boete/maatregelgesprekken

 

Functie eisen:

Afgeronde opleiding op MBO of HBO niveau.

Minimaal 2 jaar ervaring als Inkomensconsulent.

3 jaar ervaring met Rechtmatigheid Participatiewet.

Ervaring met PIV, Socrates en SUWI.

 

Locatie: Rotterdam

Uren per week: 32-36
Start: z.s.m.

Eind: t/m 31-12-2018 m.o.o.v. 2*6 maanden
Graag reageren voor 23-4-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 1 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.