Implementatieleider IBT ( Interbestuurlijk Toezicht)

Geplaatst 6 dagen geleden

Werkzaamheden:

Het implementeren van veranderprocessen die voortkomen uit een Gap-analyse en het mede daaruit voortkomend Plan van aanpak voor de veranderopgave om van IST naar SOLL te komen. Het betreft hier één algemeen en 13 specifieke thema’s van het Wabo handhavingsbeleid;

Zorg dragen voor prioritering en planning

Het enthousiasmeren en coachen van medewerkers in het verandertraject;

De medewerkers stimuleren tot het gebruik van de stedelijke Wabo-toolbox;

Deelnemen aan het stedelijk voortgangsoverleg met het projectteam Wabo;

Intern overleggen met de afdeling Vergunningen in verband met afstemming ketenprocessen en ontsluiting benodigde indicatoren en kengetallen;

Kennisdeling met de collega’s van de overige stadsdelen;

Bevorderen dat de gevraagde indicatoren en kengetallen voor de evaluaties van het handhavingsbeleid up to date en uitgesplitst beschikbaar zijn;

Inzichtelijk maken van de benodigde instrumenten, middelen en scholing;

Het opstellen van voortgangsrapportages voor het Management- en projectteam Wabo.

 

Eisen:

Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau.

Je hebt kennis en ervaring met auditoring.

Je hebt kennis en affiniteit met coachend leidinggeven en/of doceren.

Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in het domein VTH binnen een gemeente.

Je hebt kennis en aantoonbare recente ervaring op het gebied van Interbestuurlijk toezicht Omgevingsrecht.

Je hebt ervaring met transities en het implementeren van veranderprocessen.

Je bent bekend met werken binnen de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost en de afdeling Toezicht & Handhaving in het bijzonder.

 

Locatie: Amsterdam

Start: 2-4-2018

Uren per week: 16

Duur: tot 30-6-2018 m.o.o.v.

 

Graag reageren voor 26-3-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.