Civiel manager Westergouwe

Geplaatst 3 weken geleden

Wij zoeken iemand met aantoonbare relevante ervaring als eindverantwoordelijke (project)manager in vergelijkbare projecten met een sterke affiniteit met projectmatig werken en projectleiding. Inhoudelijke affiniteit op het werkveld projectbeheersing en specifiek ook omgevingsbewustzijn dat procedures, financiën en juridische context omvat, is noodzakelijk. Het gaat daarbij ook om de financiële beheersing, borgen van risico gestuurd werken, zorgen voor heldere opdrachten en scope management, en een sterke sturing op de planning. Het mede helpen verzorgen van de voorbereiding van besluitvorming is hier onderdeel van.

Basistaken

Aansturen van het civiel team;

Sturen op effectiviteit en efficiëntie van de civieltechnische planvoorbereiding en realisatie;

Raakvlakbeheersing;

Fungeren als aanspreekpunt voor verschillende betrokkenen en verstrekken van procedurele en inhoudelijke informatie, en het vervullen van een inhoudelijk rol in een deelproject (wanneer aan de orde);

Gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectdirecteur over het project en de omgeving;

Het initiëren, coördineren, realiseren en evalueren van (deel)projecten in de gebiedsontwikkeling Westergouwe, het – namens de projectdirecteur – beheersen en sturen van hiermee gepaard gaande planning en processen;

Het initiëren, coördineren, (doen) realiseren en evalueren van strategisch, tactische en operationele planningen van de gebiedsontwikkeling Westergouwe.

 

Vereisten / knock-outcriteria 

Minimaal een afgeronde civiel-technische opleiding op HBO- of WO-niveau.

Aantoonbare relevante ervaring bij vergelijkbare projecten in vergelijkbare rollen, specifiek waar het de ervaring m.b.t. bouwen op slappe bodem (1), duurzaam waterbeheer (2), succesvol opereren in politiek-bestuurlijke omgeving (3) en succesvol opereren in netwerk van water gerelateerde experts (4) betreft, blijkend uit de ingediende referenties.

Minimaal 10 jaar relevante werkervaring;

 

Locatie: Gouda

Start: 1-2-2019

Uren per week: 24

Duur: t/m 31-1-2022 m.o.o.v. Ja

 

Graag reageren voor 16-11-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 3 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.